dang bai

 1. PVS

  Addon 2x [021] Post as user - Đăng với tư cách người dùng cho XenForo 2 1.0.1

  [021] Post as user - Đăng với tư cách người dùng cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép người dùng đăng bài viết trong chủ đề bằng tài khoản của người dùng khác. Điều này có thể hữu ích để quản lý nhiều tài khoản hoặc hỗ trợ những người dùng gặp khó khăn khi tự đăng bài. Có thể được sử dụng...
 2. PVS

  Addon 2x Change Post Date - Thay đổi ngày đăng bài viết cho XenForo 2 2.2.0

  Change Post Date - Thay đổi ngày đăng bài viết cho XenForo 2 2.2.0 Thêm "Change Post Date" vào bên trong tuỳ chọn moderator. Permissions mới Change Post Date Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [Xenbros] Custom Post Button - Nút đăng bài tùy chỉnh cho XenForo 2 1.0.0

  [Xenbros] Custom Post Button - Nút đăng bài tùy chỉnh cho XenForo 2 1.0.0 Add-on cho phép bạn thay đổi nút đăng bài dễ dàng cho mọi diễn đàn Ví dụ: Bạn có thể thay đổi văn bản nút Đăng chủ đề thành Thêm tin tức mới Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 2.0.4

  [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 2.0.4 Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng ẩn danh. Tùy chọn: Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể Hiển thị/ẩn ID ẩn danh ngẫu nhiên Quyền: Có 2 quyền trong phần Forum Permissions cần cấu hình. Demo...
 5. PVS

  Addon 2x Block posting - Chặn đăng bài XenForo 2 1.0

  Block posting - Chặn đăng bài XenForo 2 1.0 Cho phép moderator chặn các bài đăng của người dùng có vấn đề. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng blockposting_ để thuận tiện cho bạn Thay đổi cơ sở dữ liệu: Add-on này sẽ tạo một bảng mới có tên xf_andy_block_posting trong cơ sở dữ liệu...
 6. PVS

  Addon 2x [cXF] Last post date on thread view - Thêm ngày đăng bài cuối cùng trong Thread View XenForo 2

  [cXF] Last post date on thread view - Thêm ngày đăng bài cuối cùng trong Thread View XenForo 2 1.0.0 Thêm ngày đăng cuối cùng bên dưới tiêu đề chủ đề trong thread view. Nó sẽ hiển thị là Hoạt động mới nhất (Latest activity). Nó sẽ chỉ hiển thị ngày đăng cuối cùng nếu có nhiều hơn một bài viết...
 7. PVS

  Addon 2x [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2

  [tl] Anonymous Posting - Đăng bài ẩn danh cho XenForo 2 1.0.8 Cho phép một số người dùng nhất định có thể đăng bài dưới dạng ẩn danh. Tùy chọn: Chỉ định ẩn danh cho người dùng cụ thể Hiển thị/ẩn ID ẩn danh ngẫu nhiên Quyền: Có 2 quyền trong phần Forum Permissions cần cấu hình. Demo...
 8. PVS

  Addon 2x Posting - Đăng bài cho XenForo 2

  Posting - Đăng bài cho XenForo 2 1.0 Ngăn chặn người khác gửi bài trả lời cho đến khi người tạo chủ đề hoàn thành bài viết. Ví dụ: nếu tôi muốn tạo một chủ đề mới và tôi muốn 5 bài viết đầu tiên là những bài tôi sẽ tạo, tôi sẽ đặt từ "posting" trong tiêu đề chủ đề. Điều này sẽ ngăn người khác...
 9. PVS

  Addon 2x Change Post Date - Thay đổi ngày đăng bài viết cho XenForo 2

  Change Post Date - Thay đổi ngày đăng bài viết cho XenForo 2 2.1.2 Thêm "Change Post Date" vào bên trong tuỳ chọn moderator. Permissions mới Change Post Date Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom