Addon 2x [cXF] Last post date on thread view - Thêm ngày đăng bài cuối cùng trong Thread View XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,956
Được Like
8,734
[cXF] Last post date on thread view - Thêm ngày đăng bài cuối cùng trong Thread View XenForo 2 1.0.0

Thêm ngày đăng cuối cùng bên dưới tiêu đề chủ đề trong thread view. Nó sẽ hiển thị là Hoạt động mới nhất (Latest activity).

Nó sẽ chỉ hiển thị ngày đăng cuối cùng nếu có nhiều hơn một bài viết trong chủ đề.

lpdtv_example_2.png


lpdtv_example_3.png


lpdtv_example_1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • BassMan-LastPostDateOnThreadView-1.0.0.zip
    16.2 KB · Lượt xem: 11

Top Bottom