dang nhap

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Remove Ability To Register And/Or Login Via Connected Accounts - Loại bỏ khả năng đăng ký và đăng nhập qua tài khoản được kết nối XenForo 2

  [OzzModz] Remove Ability To Register And/Or Login Via Connected Accounts - Loại bỏ khả năng đăng ký và đăng nhập qua tài khoản được kết nối XenForo 2 2.0.3 Addon đơn giản cho phép bạn chọn loại bỏ khả năng đăng nhập hoặc đăng ký thông qua các tài khoản được kết nối. Chúc các bạn thành công...
 2. PVS

  Tutorial 2x Di chuyển liên kết tài khoản lên trên trong login XenForo 2

  Di chuyển liên kết tài khoản lên trên trong login XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đưa liên kết tài khoản lên phía trên trong trang login của XenForo 2. Trước Sau Trong template login di chuyển block bắt đầu từ <xf:if is="$providers is not empty"> Trước <div class="blocks"> và...
 3. PVS

  Addon 2x [MMO] Logged In Cookie - Cookie đăng nhập cho XenForo 2

  [MMO] Logged In Cookie - Cookie đăng nhập cho XenForo 2 2.1.0 Như tên cho thấy, add-on này thiết lập cookie cho người dùng được ủy quyền. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn triển khai bộ nhớ đệm cho khách (thông qua những thứ như FastCGI, Varnish, v.v.). Sau khi cài đặt, add-on không cần...
 4. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Captcha login - Captcha khi đăng nhập cho XenForo 2

  [XenConcept] Captcha login - Captcha khi đăng nhập cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này cho phép bạn đặt hình ảnh xác thực cho mỗi lần đăng nhập. Add-on bảo vệ diễn đàn của bạn khỏi các cuộc tấn công đăng nhập lặp lại với captcha (Ví dụ: Sentry Mba, ....) Có 2 tùy chọn: Kích hoạt captcha cho mỗi...
 5. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Login As User - Đăng nhập như người dùng cho XenForo 2

  [XenConcept] Login As User - Đăng nhập như người dùng cho XenForo 2 2.0.7 Addon này cho phép kết nối với người dùng khác. Tóm tắt tính năng Gửi cuộc trò chuyện Đăng nhập như người dùng khác Quyền nhóm người dùng Tùy chọn: Gửi cuộc trò chuyện Tiêu đề cuộc trò chuyện Nội dung cuộc trò chuyện...
 6. PVS

  Tutorial 2x Blinking Log In / Register Buttons - Nút đăng nhập / đăng ký nhấp nháy cho XenForo 2

  Blinking Log In / Register Buttons - Nút đăng nhập / đăng ký nhấp nháy cho XenForo 2 Tạo nút gọi hành động rất đơn giản nhưng hiệu quả, sẽ flash nút "Đăng nhập" của bạn sang chế độ xem nhỏ hơn, ẩn liên kết "Đăng ký", sau đó hoán đổi nó bằng nút "Đăng ký" trong chế độ xem lớn hơn khi hiển thị ...
 7. PVS

  Addon 2x Allow Email Login Only - Chỉ cho phép đăng nhập bằng Email cho XenForo 2

  Allow Email Login Only - Chỉ cho phép đăng nhập bằng Email cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này ngăn người dùng đăng nhập bằng username và buộc sử dụng địa chỉ email của họ để đăng nhập vào diễn đàn. Điều này sẽ không ngăn người dùng sử dụng các tài khoản được kết nối để đăng nhập, hiện tại thì...
 8. PVS

  Addon 2x Login To View Full Content - Đăng nhập để xem đầy đủ nội dung cho XenForo 2

  Login To View Full Content - Đăng nhập để xem đầy đủ nội dung cho XenForo 2 1.2.0 Add-on này sẽ giới hạn hiển thị các cuộc thảo luận cho tin nhắn đầu tiên và một số ký tự nếu bạn chưa đăng nhập! Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x Adjust stay logged in - Điều chỉnh duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2

  Adjust stay logged in - Điều chỉnh duy trì trạng thái đăng nhập cho XenForo 2 1.0.2 Với addon này, trường "stay logged in" sẽ được hiển thị và sẽ được chọn tự động. Bạn cũng có thể hiển thị gợi ý. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Addon 2x Login As User - Đăng nhập như người dùng cho XenForo 2

  Login As User - Đăng nhập như người dùng cho XenForo 2 1.0.0 Add-on sẽ cho phép các staff tham gia với tư cách là một người dùng cụ thể. Nó có thể cho phép thiết lập như là bắt buộc hoặc không chỉ định lý do đăng nhập. Bên cạnh đó, add-on cho phép admin thiết lập và nhập ID người dùng mà admin...
 11. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng PHP & MySQL để tạo Login Form

  Sử dụng PHP & MySQL để tạo Login Form Login form là thành phần bạn gặp hàng ngày và hầu hết ai trong số chúng ta cũng đã từng sử dụng qua. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một login form từ vạch xuất phát. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo bảng trong CSDL, dùng PHP để kết nối với...
 12. PVS

  Addon SSL Login - Đăng nhập SSL

  SSL Login - Đăng nhập SSL 1.2 Theo công bố của Google, Google Chrome sẽ hiển thị cảnh báo "Không an toàn" trên các trang web có các trường mật khẩu trên các trang không được bảo vệ bởi SSL. Giải pháp là, tất nhiên, để di chuyển các diễn đàn của bạn để được phục vụ sử dụng giao thức HTTPS. Tiếc...
Top Bottom