dang

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Post Attachments Min Count Permission - Quyền đăng số lượng tệp đính kèm tối thiểu cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Post Attachments Min Count Permission - Quyền đăng số lượng tệp đính kèm tối thiểu cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền cho số lượng tệp đính kèm tối thiểu trong bài đăng. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Tutorial 2x Add 'Post Reply' & 'Post Thread' buttons to the top of thread view pages - Thêm nút 'Đăng trả lời' & 'Đăng chủ đề' vào đầu các trang xem chủ đề XF 2.2

  Add 'Post Reply' & 'Post Thread' buttons to the top of thread view pages - Thêm nút 'Đăng trả lời' & 'Đăng chủ đề' vào đầu các trang xem chủ đề XF 2.2 Đây chỉ là một chỉnh sửa template đơn giản sẽ cung cấp cho diễn đàn của bạn các nút 'Đăng trả lời' và 'Đăng chủ đề' ở đầu trang xem chủ đề. Nút...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Post reply to threads by others - Đăng trả lời các chủ đề của người khác XenForo 2 1.0.0

  [tl] Post reply to threads by others - Đăng trả lời các chủ đề của người khác XenForo 2 1.0.0 Cho phép người dùng trả lời các chủ đề do người khác tạo. Quyền: Forum permissions Cho phép người dùng có thể trả lời các chủ đề của người khác. Quyền này cũng phụ thuộc vào quyền Post replies...
Top Bottom