Tutorial 2x Add 'Post Reply' & 'Post Thread' buttons to the top of thread view pages - Thêm nút 'Đăng trả lời' & 'Đăng chủ đề' vào đầu các trang xem chủ đề XF 2.2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,667
Được Like
10,935
Add 'Post Reply' & 'Post Thread' buttons to the top of thread view pages - Thêm nút 'Đăng trả lời' & 'Đăng chủ đề' vào đầu các trang xem chủ đề XF 2.2

Đây chỉ là một chỉnh sửa template đơn giản sẽ cung cấp cho diễn đàn của bạn các nút 'Đăng trả lời' và 'Đăng chủ đề' ở đầu trang xem chủ đề.
 • Nút Đăng trả lời sẽ mở một overlay nơi người dùng có thể trả lời trực tiếp chủ đề họ hiện đang xem.
 • Nút Đăng chủ đề sẽ mở một overlay nơi người dùng có thể chọn một diễn đàn trước khi tạo một chủ đề mới.
Đi tới:
ACP --> Template --> thread_view và tìm:
Mã:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />

Thêm đoạn code này ngay bên dưới dòng đó:
Mã:
<xf:pageaction>
  <xf:if is="$thread.canReply()">
      <xf:button href="{{ link('threads/reply', $thread) }}" data-xf-click="overlay" class="button--primary" icon="reply">
      {{ phrase('post_reply') }}
    </xf:button>
  </xf:if>
  <xf:if is="$xf.visitor.canCreateThread() OR $xf.visitor.canCreateThreadPreReg()">
    <xf:button href="{{ link('forums/create-thread') }}" class="button--primary" icon="write" overlay="true" rel="nofollow">
      {{ phrase('post_thread') }}
    </xf:button>
  </xf:if>
</xf:pageaction>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom