danish

 1. PVS

  Language 2x Danish social groups translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Social groups XenForo 2

  Danish social groups translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Social groups XenForo 2 1.5 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on Social groups của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Danish chat by siropu translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Chat by siropu XenForo 2

  Danish chat by siropu translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Chat by siropu XenForo 2 1.5 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on Chat by siropu của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Danish xenforo translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 2

  Danish xenforo translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 2 1.5 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language Xenforo Danish (dansk) translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo

  Xenforo Danish (dansk) translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đan Mạch Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công...
 5. PVS

  Language Custom Field Error Enhancer Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Custom Field Error Enhancer

  Custom Field Error Enhancer Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Custom Field Error Enhancer 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on Custom Field Error Enhancer, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Custom Field Error Enhancer trước. Cài đặt tệp ngôn...
 6. PVS

  Language NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs

  NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on NodesAsTabs, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on NodesAsTabs trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đan Mạch Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 7. PVS

  Language 2x Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch của add-on Social groups cho XenForo 2

  Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch của add-on Social groups cho XenForo 2 0.5 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Social groups cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đan Mạch. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Partial danish translation - Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch cho XenForo 2

  partial danish translation - Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch cho XenForo 2 0.5 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đan Mạch. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom