Language NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs 1.0.0

Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on NodesAsTabs, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on NodesAsTabs trước.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Đan Mạch
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • language-NodeAsTabs-Danish.zip
    3.6 KB · Lượt xem: 1

Top Bottom