language

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Language Detect - Phát hiện ngôn ngữ cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Language Detect - Phát hiện ngôn ngữ cho XenForo 2.2 2.0.0 Tự động đặt ngôn ngữ diễn đàn mặc định cho khách truy cập (thông qua Accept-Language HTTP header) Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [PB] Emoji support for Language Titles - Hỗ trợ Emoji cho tiêu đề ngôn ngữ XenForo 2 1.0.0

  [PB] Emoji support for Language Titles - Hỗ trợ Emoji cho tiêu đề ngôn ngữ XenForo 2 1.0.0 Thêm hỗ trợ đầy đủ emoji để hiển thị tiêu đề ngôn ngữ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo

  XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 1.5.21 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 4. PVS

  Language Xenforo Danish (dansk) translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo

  Xenforo Danish (dansk) translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đan Mạch Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công...
 5. PVS

  Language Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade

  Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Install & Upgrade. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Install & Upgrade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 6. PVS

  Language Dutch Language Pack Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery

  Dutch Language Pack Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery 1.1.14 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Media Gallery. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp...
 7. PVS

  Language Dutch Language Pack XenForo - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo

  Dutch Language Pack XenForo - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 1.5.15 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 8. PVS

  Language XenForo Arabic Language - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo

  XenForo Arabic Language - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo 1.5.14 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language Spanish translation of Change Terms and rules - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rule

  Spanish translation of Change Terms and rules - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rule 1.0.0.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rules. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 10. PVS

  Language xF1 Español (ESP) TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TaigaChat Pro

  xF1 Español (ESP) TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TaigaChat Pro 1.4.7 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on TaigaChat Pro. Vì vậy cần cài đặt add-on TaigaChat Pro trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén...
 11. PVS

  Language Serbian Translation for XenForo - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo

  Serbian Translation for XenForo - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo 1.5.13 Đây là bản dịch tiếng Serbia cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Serbia Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công...
 12. PVS

  Language German translation for Threema Gateway - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Threema Gateway

  German translation for Threema Gateway - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Threema Gateway 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Threema Gateway. Vì vậy cần cài đặt add-on Threema Gateway trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP...
 13. PVS

  Language Norwegian Language Pack - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo

  Norwegian Language Pack - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.5.13 Đây là bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Na Uy Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 14. PVS

  Language XenFacil's Quote Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenFacil's Quote

  XenFacil's Quote Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenFacil's Quote 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenFacil's Quote, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenFacil's Quote trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập...
 15. PVS

  Language Live Update Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Live Update

  Live Update Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Live Update 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Live Update trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 16. PVS

  Language For Widget Framework Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Widget Framework

  For Widget Framework Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Widget Framework 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Widget Framework, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Widget Framework trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu...
 17. PVS

  Language German translation for Donate - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Donate

  German translation for Donate - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Donate 1.1.8 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Donate. Vì vậy cần cài đặt add-on Donate trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 18. PVS

  Language Custom Field Error Enhancer Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Custom Field Error Enhancer

  Custom Field Error Enhancer Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Custom Field Error Enhancer 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on Custom Field Error Enhancer, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Custom Field Error Enhancer trước. Cài đặt tệp ngôn...
 19. PVS

  Language NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs

  NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on NodesAsTabs, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on NodesAsTabs trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đan Mạch Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 20. PVS

  Language Hebrew Language Pack - Bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo

  Hebrew Language Pack - Bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo 1.5.10 Đây là bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Do Thái Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom