language

 1. PVS

  Language Spanish translation Search Style Properties - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Search Style Properties

  Spanish translation Search Style Properties - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Search Style Properties 1.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Search Style Properties. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 2. PVS

  Language French translation for Go To Top - Bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top

  French translation for Go To Top - Bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top 1.1.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công...
 3. PVS

  Language Spanish translation for addon Smiley Manager - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Smiley Manager

  Spanish translation for addon Smiley Manager - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Smiley Manager 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Smiley Manager, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Smiley Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha...
 4. PVS

  Language French translation for ToggleME - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on ToggleME

  French translation for ToggleME - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on ToggleME 1.9 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on ToggleME, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on ToggleME trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 5. PVS

  Language Spanish translation for addon ToggleME - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on ToggleME

  Spanish translation for addon ToggleME - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on ToggleME 1.9.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on ToggleME, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on ToggleME trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ...
 6. PVS

  Language Spanish translation for Código BB Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Código BB Tabs

  Spanish translation for Código BB Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Código BB Tabs 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Código BB Tabs, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Código BB Tabs trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu...
 7. PVS

  Language Spanish translation for Picasa BBcode - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Picasa BBcode

  Spanish translation for Picasa BBcode - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Picasa BBcode 1.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Picasa BBcode, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Picasa BBcode trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập...
 8. PVS

  Language Spanish translation for StopAutoLinkingPatch - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho StopAutoLinkingPatch

  Spanish translation for StopAutoLinkingPatch - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho StopAutoLinkingPatch 0.9 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on StopAutoLinkingPatch, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on StopAutoLinkingPatch trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây...
 9. PVS

  Language French Translation for XF Arcade - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade

  French Translation for XF Arcade - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade 0.0.8 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XF Arcade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 10. PVS

  Language French Translation for MicroDownloads - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads

  French Translation for MicroDownloads - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads 1.0.2b Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on MicroDownloads trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc...
 11. PVS

  Language Translated spanish Solve Media CAPTCHA - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Solve Media CAPTCHA

  Translated spanish Solve Media CAPTCHA - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Solve Media CAPTCHA 1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Solve Media CAPTCHA, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Solve Media CAPTCHA trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban...
 12. PVS

  Language Pack de Linguagem em Português - Bản dịch tiếng Bồ Đào Nha cho XenForo

  Pack de Linguagem em Português - Bản dịch tiếng Bồ Đào Nha cho XenForo 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Bồ Đào Nha cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Bồ Đào Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn...
 13. PVS

  Language Spanish translation of addon Nodes As Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Nodes As Tabs

  Spanish translation of addon Nodes As Tabs - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho addon Nodes As Tabs 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Nodes As Tabs, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Nodes As Tabs trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu...
 14. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới 1.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Kiểm tra chủ đề liên...
 15. PVS

  Language Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag

  Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Tinhte XenTag trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn...
 16. PVS

  Language Arabic translation of Thread tag - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag

  Arabic translation of Thread tag - Bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Thread tag, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Thread tag trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 17. PVS

  Language Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end)

  Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end) 0.1 Đây là bản dịch tiếng Urdu cho XenForo, trong bản dịch này có chứa phrase front-end. Cài đặt tệp ngôn ngữ Urdu Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp...
 18. PVS

  Language Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System

  Reputation System Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on Reputation System, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Reputation System trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin...
 19. PVS

  Language Norwegian - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo

  Norwegian - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.0 Bản dịch này dịch khoảng 60% và hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của XenForo. Cài đặt: Tải về và giải nén tập tin đính kèm. Đi đến menu Languages, click vào "Import language" và import tập tin "language-Norwegian.xml" Chúc các bạn thành công...
 20. PVS

  Language TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat

  TaigaChat Polish Language Pack - Bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat 1.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Lan cho add-on TaigaChat, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on TaigaChat trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
Top Bottom