Language Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end)

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end) 0.1

Đây là bản dịch tiếng Urdu cho XenForo, trong bản dịch này có chứa phrase front-end.

Cài đặt tệp ngôn ngữ Urdu
  • Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp.
  • Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • language-Urdu-v0.1.xml.zip
    23 KB · Lượt xem: 1

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top