translation

 1. PVS

  Addon 2x AI Phrase Translation - AI dịch cụm từ cho XenForo 2 1.0.3

  AI Phrase Translation - AI dịch cụm từ cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này cho phép bạn dịch các cụm từ của add-on hoặc toàn bộ gói ngôn ngữ bằng ChatGPT. Tính năng Nút dịch cho từng cụm từ khi chỉnh sửa. Nút dịch các cụm từ trên trang "Translate phrases". Trang dịch hàng loạt nơi bạn có thể dịch...
 2. PVS

  Language 2x Bản dịch Tiếng Việt cho add-on [XenGenTr] Forum istatistik sistemi

  Bản dịch Tiếng Việt cho add-on [XenGenTr] Forum istatistik sistemi 3.0.1 Đây là bản dịch Tiếng Việt cho add-on [XenGenTr] Forum istatistik sistemi của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Xenforo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Xenforo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Xenforo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Easy User Ban 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Easy User Ban 2 của XenForo 2

  Easy User Ban 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Easy User Ban 2 của XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Easy User Ban 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Custom Editor Colors French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom Editor Colors của XenForo 2

  Custom Editor Colors French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom Editor Colors của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Custom Editor Colors của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Post Macros French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Post Macros của XenForo 2

  Post Macros French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Post Macros của XenForo 2 5.0.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Post Macros của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Thread Solutions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Thread Solutions của XenForo 2

  Thread Solutions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Thread Solutions của XenForo 2 2.3.1.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Thread Solutions của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Chatwee Turkish Language File - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Chatwee của XenForo 2

  Chatwee Turkish Language File - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Chatwee của XenForo 2 1.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Chatwee của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Swedish translation for xenForo 2 - Bản dịch tiếng Thụy Điển cho XenForo 2

  Swedish translation for xenForo 2 - Bản dịch tiếng Thụy Điển cho XenForo 2 2.0 Đây là gói ngôn ngữ của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thụy Điển. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Image Optimizer French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2

  Image Optimizer French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2 1.0.0 Patch Level 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Image Optimizer của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Question and Answer Forums của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Question and Answer Forums của XenForo 2 1.0.8 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question and Answer của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Nodes French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2

  Nodes French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2 1.0.3 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Nodes của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x XenForo 2.0.7 Full Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2.0.7 Full Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x Who Has Visited (Lite) translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Who Has Visited (Lite) XenForo 2

  Who Has Visited (Lite) translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Who Has Visited (Lite) XenForo 2 2.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Who Has Visited (Lite) của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x French Translation for SEO (SEO2) - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) của XenForo 2

  French Translation for SEO (SEO2) - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) của XenForo 2 1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on SEO (SEO2) của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo

  XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 1.5.21 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 17. PVS

  Language Xenforo Danish (dansk) translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo

  Xenforo Danish (dansk) translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đan Mạch Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công...
 18. PVS

  Language Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade

  Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Install & Upgrade. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Install & Upgrade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 19. PVS

  Language 2x Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery của XenForo 2

  Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery của XenForo 2 2.0.4a Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Media Gallery của XenForo 2. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập...
 20. PVS

  Language Dutch Language Pack Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery

  Dutch Language Pack Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery 1.1.14 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Media Gallery. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp...
Top Bottom