translation

 1. PVS

  Language Norwegian Language Pack - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo

  Norwegian Language Pack - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.5.13 Đây là bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Na Uy Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Language XenFacil's Quote Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenFacil's Quote

  XenFacil's Quote Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenFacil's Quote 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenFacil's Quote, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenFacil's Quote trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập...
 3. PVS

  Language Live Update Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Live Update

  Live Update Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Live Update 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Live Update trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 4. PVS

  Language For Widget Framework Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Widget Framework

  For Widget Framework Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Widget Framework 1.1.3 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Widget Framework, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Widget Framework trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu...
 5. PVS

  Language German translation for Donate - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Donate

  German translation for Donate - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Donate 1.1.8 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Donate. Vì vậy cần cài đặt add-on Donate trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 6. PVS

  Language Custom Field Error Enhancer Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Custom Field Error Enhancer

  Custom Field Error Enhancer Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Custom Field Error Enhancer 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on Custom Field Error Enhancer, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Custom Field Error Enhancer trước. Cài đặt tệp ngôn...
 7. PVS

  Language NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs

  NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on NodesAsTabs, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on NodesAsTabs trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đan Mạch Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 8. PVS

  Language Hebrew Language Pack - Bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo

  Hebrew Language Pack - Bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo 1.5.10 Đây là bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Do Thái Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 9. PVS

  Language 2x Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2

  Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2 1.0.3 Patch Level 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Donate của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Auto Merge Double Posts French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Merge Double Posts của XF2

  Auto Merge Double Posts French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Merge Double Posts của XF2 1.1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Auto Merge Double Posts của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Spotify French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Spotify của XenForo 2

  Spotify French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Spotify của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Spotify của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Trending French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Trending của XenForo 2

  Trending French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Trending của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Trending của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Reactions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Reactions của XenForo 2

  Reactions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Reactions của XenForo 2 1.0.13 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Reactions của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x Editor Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Editor Manager của XenForo 2

  Editor Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Editor Manager của XenForo 2 1.0.0 Beta 6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Discord Widget của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Discord Widget French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Discord Widget của XenForo 2

  Discord Widget French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Discord Widget của XenForo 2 2.1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Discord Widget của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x XenPorta 2 PRO French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenPorta 2 PRO của XenForo 2

  XenPorta 2 PRO French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenPorta 2 PRO của XenForo 2 2.0.1.9 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenPorta 2 PRO của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x Change Content Owner French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Content Owner của XenForo 2

  Change Content Owner French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Content Owner của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Change Content Owner của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Question Threads Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo

  Question Threads Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo 2 2.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question Threads của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 2

  XenForo Romanian - Bản dịch tiếng Rumani cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Rumani. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo 2

  Russian Language for XenForo - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo 2 2.1.8 Rev.16 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom