pack

 1. Addon 2x Advanced Bb Codes Pack - Gói Bb code nâng cao cho XenForo 2

  Advanced Bb Codes Pack - Gói Bb code nâng cao cho XenForo 2 1.5.4 Tính năng Tùy chọn theo kiểu để thêm bộ đếm từ vào editor Bbcode khác nhau hỗ trợ bố trí phức tạp. Hỗ trợ tạo các bbcode [size] và [ident] với đơn vị đầu ra rem thay vì px (cho phép mở rộng phông chữ) Cho phép người dùng chuyển...
 2. Language 2x ImageProxy Host Turkish language pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho ImageProxy Host XenForo 2

  ImageProxy Host Turkish language pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho ImageProxy Host XenForo 2 2.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on ImageProxy Host của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2 1.0.8 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [OzzModz] Most Ever Online của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [XTR] User Info Panel của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. Other 2x [ITD] Angry Birds Avatars Pack - Gói ảnh đại diện Angry Birds cho XenForo 2

  [ITD] Angry Birds Avatars Pack - Gói ảnh đại diện Angry Birds cho XenForo 2 2.1.5 Một bộ gồm 10 hình đại diện kiểu angry birds hoạt động với add-on [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. Language 2x Dutch Language Pack XenForo + Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery + XenForo 2

  Dutch Language Pack XenForo + Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery + XenForo 2 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Media Gallery + XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. Language 2x Google Search Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Google Search XenForo 2

  Google Search Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Google Search XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Google Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. Other 2x [ITD] Animated Smileys Pack I - Gói mặt cười động cho XenForo 2

  [ITD] Animated Smileys Pack I - Gói mặt cười động cho XenForo 2 1.0.0 Một bộ gồm 24 mặt cười động cho menu smiley diễn đàn của bạn. Hướng dẫn: Tải về tệp đính kèm. Upload nội dung của thư mục [upload] lên thư mục gốc cài đặt XenForo của bạn Vào ACP và cài đặt add-on Cấu hình: Đăng nhập...
 9. Other 2x Minecraft All Pack - Tất cả gói Minecraft cho XenForo 2

  Minecraft All Pack - Tất cả gói Minecraft cho XenForo 2 1.12+ Một gói khổng lồ của tất cả các block/item/entities Minecraft 1.12+. Hơn 700 smilie trong 10 loại! Tính năng Bao gồm tất cả các block/item/entities Minecraft Smilie được nhóm thành 10 loại: 9 tab creative và 1 category entities...
 10. Language 2x XenForo 2.0.7 Full Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2.0.7 Full Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. Language Dutch Language Pack Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery

  Dutch Language Pack Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery 1.1.14 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Media Gallery. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp...
 12. Language Dutch Language Pack XenForo - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo

  Dutch Language Pack XenForo - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 1.5.15 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 13. Language 2x Turkish Translation Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Turkish Translation Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. Language Norwegian Language Pack - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo

  Norwegian Language Pack - Bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo 1.5.13 Đây là bản dịch tiếng Na Uy cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Na Uy Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 15. Language Hebrew Language Pack - Bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo

  Hebrew Language Pack - Bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo 1.5.10 Đây là bản dịch tiếng Do Thái cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Do Thái Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 16. Language XenForo 2 Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2 Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. Language Japanese Language Pack - Bản dịch tiếng Nhật cho XenForo

  Japanese Language Pack - Bản dịch tiếng Nhật cho XenForo Đây là bản dịch tiếng Nhật cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nhật Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. Language Croatian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Croatian

  Croatian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Croatian 1.5.0 Đây là bản dịch tiếng Croatian cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Croatian Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 19. Language Portuguese Brazilian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha của Brazil

  Portuguese Brazilian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha của Brazil 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Bồ Đào Nha của Brazil cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Bồ Đào Nha của Brazil Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp...
 20. Language French Language Pack - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo

  French Language Pack - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 1.4.4#2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom