dau trang

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Bookmark Post Bottom - Thêm nút dấu trang vào cuối bài đăng cho XenForo 2 1.0.1

  [cXF] Bookmark Post Bottom - Thêm nút dấu trang vào cuối bài đăng cho XenForo 2 1.0.1 Thêm liên kết đánh dấu vào cuối bài đăng với một số tùy chọn bổ sung. Tính năng: chỉ hiển thị cụm từ hiển thị cụm từ và biểu tượng chỉ hiển thị biểu tượng ẩn liên kết dấu trang đến menu khi ở chế độ xem trên...
 2. PVS

  Addon 2x Move Bookmarks Menu - Thêm biểu tượng Bookmark vào user nav menu và xóa tab cho XenForo 2.2 1.0

  Move Bookmarks Menu - Thêm biểu tượng Bookmark vào user nav menu và xóa tab cho XenForo 2.2 1.0 Đây là một add-on nhỏ sẽ cung cấp cho quản trị viên các tùy chọn bổ sung khác nhau để kiểm soát vị trí của menu dấu trang trong thanh điều hướng. Bạn có thể xóa phiên bản tab hoàn toàn, bạn có thể...
 3. PVS

  Addon 2x [TH] Bookmarks - Dấu trang cho XenForo 2

  [TH] Bookmarks - Dấu trang cho XenForo 2 1.0.3 Patch Level 3 Cho dù đó là một cuốn sách hay một diễn đàn, dấu trang là một công cụ quan trọng để gắn kết với nội dung liên quan. Với add-on này, cho phép người dùng đánh dấu bài viết, chủ đề, node, media và tài nguyên trong diễn đàn của bạn. Người...
 4. PVS

  Addon 2x Bookmark - Dấu trang cho XenForo 2

  Bookmark - Dấu trang cho XenForo 2 1.3 Cho phép các thành viên đánh dấu bài viết. Đánh dấu bài viết cho phép một người dễ dàng tìm thấy các bài viết quan trọng sau đó. Tính năng: Quyền nhóm người dùng xác định nhóm nào có thể sử dụng add-on này. Có thể thêm một ghi chú cho biết lý do...
 5. PVS

  Addon 2x Enhanced Bookmarks - Cải tiến dấu trang cho XenForo 2

  Enhanced Bookmarks - Cải tiến dấu trang cho XenForo 2 1.0.3 Hiện tại, add-on này chỉ có một tính năng đơn giản: Nó cung cấp cho người dùng của bạn khả năng có tin nhắn dấu trang được sử dụng làm tiêu đề dấu trang (liên kết đến nội dung). Điều này được thực hiện trên cơ sở mỗi dấu trang thông...
Top Bottom