Addon 2x Enhanced Bookmarks - Cải tiến dấu trang cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Enhanced Bookmarks - Cải tiến dấu trang cho XenForo 2 1.0.3

Hiện tại, add-on này chỉ có một tính năng đơn giản:
 • Nó cung cấp cho người dùng của bạn khả năng có tin nhắn dấu trang được sử dụng làm tiêu đề dấu trang (liên kết đến nội dung).
Điều này được thực hiện trên cơ sở mỗi dấu trang thông qua checkbox trên biểu mẫu tạo/chỉnh sửa.

Tin nhắn được sử dụng làm tiêu đề có thể cho phép đánh dấu gọn hơn và dễ đọc hơn bao gồm cả ba thông tin có liên quan -
 • Tin nhắn dưới dạng tiêu đề để dễ tham khảo (đặc biệt là khi bạn có nhiều dấu trang)
 • Tiêu đề nội dung (tiêu đề hoặc tiêu đề tài nguyên)
 • Văn bản nội dung (văn bản bài viết hoặc tài nguyên)
Lưu ý rằng không có quyền nhóm người dùng cho tính năng này. Sau khi cài đặt, tất cả người dùng sẽ có khả năng sử dụng tin nhắn dấu trang của họ để làm tiêu đề.

Enhanced_Bookmark.jpg Create_Edit.jpg
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Bespoke-EnhancedBookmarks-1.0.0.zip
  12.3 KB · Lượt xem: 5
 • Bespoke-EnhancedBookmarks-1.0.2.zip
  13.4 KB · Lượt xem: 8
 • Bespoke-EnhancedBookmarks-1.0.3.zip
  13.8 KB · Lượt xem: 12

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.3
 

Top Bottom