bookmark

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Bookmark Post Bottom - Thêm nút dấu trang vào cuối bài đăng cho XenForo 2 1.0.1

  [cXF] Bookmark Post Bottom - Thêm nút dấu trang vào cuối bài đăng cho XenForo 2 1.0.1 Thêm liên kết đánh dấu vào cuối bài đăng với một số tùy chọn bổ sung. Tính năng: chỉ hiển thị cụm từ hiển thị cụm từ và biểu tượng chỉ hiển thị biểu tượng ẩn liên kết dấu trang đến menu khi ở chế độ xem trên...
 2. PVS

  Addon 2x [Andrew] Bookmark Users - Đánh dấu người dùng XenForo 2

  [Andrew] Bookmark Users - Đánh dấu người dùng XenForo 2 1.0.2 Add-on này cho phép người dùng sử dụng hệ thống dấu trang của Xenforo để đánh dấu người dùng. Tất cả các tính năng, chẳng hạn như tin nhắn và nhãn có sẵn khi đánh dấu người dùng. Tính năng Đánh dấu người dùng Quyền mới Đánh dấu...
 3. PVS

  Addon 2x Bookmark - Dấu trang cho XenForo 2

  Bookmark - Dấu trang cho XenForo 2 1.3 Cho phép các thành viên đánh dấu bài viết. Đánh dấu bài viết cho phép một người dễ dàng tìm thấy các bài viết quan trọng sau đó. Tính năng: Quyền nhóm người dùng xác định nhóm nào có thể sử dụng add-on này. Có thể thêm một ghi chú cho biết lý do...
 4. PVS

  Addon 2x Enhanced Bookmarks - Cải tiến dấu trang cho XenForo 2

  Enhanced Bookmarks - Cải tiến dấu trang cho XenForo 2 1.0.3 Hiện tại, add-on này chỉ có một tính năng đơn giản: Nó cung cấp cho người dùng của bạn khả năng có tin nhắn dấu trang được sử dụng làm tiêu đề dấu trang (liên kết đến nội dung). Điều này được thực hiện trên cơ sở mỗi dấu trang thông...
 5. PVS

  Hướng dẫn Những điều cần làm để người dùng Bookmark trang web của bạn

  Những điều cần làm để người dùng Bookmark trang web của bạn Bookmark có nghĩa là người sử dụng thêm một trang web nào đó vào mục những trang web yêu thích. Khi cần họ chỉ cần mở phần Bookmark ra là có địa chỉ URL của trang web đó. Vậy là một webmaster, bạn cần làm gì để người dùng Bookmark...
Top Bottom