dich

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 2.0.0 Thêm ''translate layout' vào trang với các phrase lỗi thời. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để dịch vô số phrase lỗi thời. Trong trường hợp của mình, mình đã phải xem lại hơn 1000 phrase lỗi thời. Sử dụng...
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] Google Translate Forum - Thêm Google dịch vào diễn đàn XenForo 2 1.0.0

  [cXF] Google Translate Forum - Thêm Google dịch vào diễn đàn XenForo 2 1.0.0 Thêm Google Dịch vào diễn đàn của bạn với một số tính năng bổ sung. Tính năng: thiết lập kiểu: ngang, dọc hoặc đơn giản các vị trí được xác định trước: phía trên hoặc bên dưới thông báo, bên dưới breadcrumbs dưới...
 3. PVS

  Addon 2x Translate Outdated Phrases - Dịch Phrases lỗi thời cho XenForo 2

  Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 1.0.0 Thêm ''translate layout' vào trang với các phrase lỗi thời. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để dịch vô số phrase lỗi thời. Trong trường hợp của mình, mình đã phải xem lại hơn 1000 phrase lỗi thời. Sử dụng add-on này...
 4. PVS

  Loco Translate - Plugin hỗ trợ dịch ngôn ngữ theme và plugin cho Wordpress

  Loco Translate - Plugin hỗ trợ dịch ngôn ngữ theme và plugin cho Wordpress Vấn đề dịch thuật trong WordPress như dịch plugin và theme quả thực là một cơn ác mộng. Hầu hết các sản phẩm của WordPress bao gồm theme và plugin đều là tiếng Anh, mà nếu website phục vụ cho đối tượng người Việt Nam hay...
Top Bottom