điều chỉnh âm lượng

  1. PCO

    VolumeSlider - Điều chỉnh âm lượng ngay trên cạnh màn hình cảm ứng

    VolumeSlider - Điều chỉnh âm lượng ngay trên cạnh màn hình cảm ứng Các dòng smartphone hiện nay đa phần đều sử dụng cách tăng/giảm âm lượng bằng hai nút cứng truyền thống. Điều này có thể dẫn đến một chút bất tiện khi sử dụng, hay thậm chí dẫn đến hư nút. Do đó, hôm nay mình sẽ giới thiệu...
Top Bottom