dinh dang

 1. PVS

  Addon 2x User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.1.1

  User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.1.1 Cho phép người dùng ghi đè cài đặt định dạng ngày và giờ ở cấp độ ngôn ngữ. Thêm hai trường tùy chỉnh của người dùng mới: Định dạng ngày ưa thích Tất cả các định dạng (không tùy chỉnh) từ bảng điều...
 2. PVS

  Addon 2x User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.1.0

  User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.1.0 Cho phép người dùng ghi đè cài đặt định dạng ngày và giờ ở cấp độ ngôn ngữ. Thêm hai trường tùy chỉnh của người dùng mới: Định dạng ngày ưa thích Tất cả các định dạng (không tùy chỉnh) từ bảng điều...
 3. PVS

  Addon 2x [XFA] Default editor format - Định dạng trình soạn thảo mặc định XenForo 2 2.0.1

  [XFA] Default editor format - Định dạng trình soạn thảo mặc định XenForo 2 2.0.1 Bạn đã bao giờ muốn có một bộ mặc định khi thực hiện bài đăng của mình để tránh thay đổi mỗi lần tùy chọn phông chữ và định dạng chưa? Add-on này sẽ giải quyết vấn đề đó bằng cách cung cấp cho bạn các tùy chọn cấu...
 4. PVS

  Addon 2x User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.0.3

  User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.0.3 Cho phép người dùng ghi đè cài đặt định dạng ngày và giờ ở cấp độ ngôn ngữ. Thêm hai trường tùy chỉnh của người dùng mới: Định dạng ngày ưa thích Tất cả các định dạng (không tùy chỉnh) từ bảng điều...
 5. PVS

  Addon 2x User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.0.2

  User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.0.2 Cho phép người dùng ghi đè cài đặt định dạng ngày và giờ ở cấp độ ngôn ngữ. Thêm hai trường tùy chỉnh của người dùng mới: Định dạng ngày ưa thích Tất cả các định dạng (không tùy chỉnh) từ bảng điều...
 6. PVS

  Addon 2x User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2

  User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.0.1 Cho phép người dùng ghi đè cài đặt định dạng ngày và giờ ở cấp độ ngôn ngữ. Thêm hai trường tùy chỉnh của người dùng mới: Định dạng ngày ưa thích Tất cả các định dạng (không tùy chỉnh) từ bảng điều...
 7. PVS

  Tìm hiểu định dạng cách hiển thị các link bằng CSS

  Tìm hiểu định dạng cách hiển thị các link bằng CSS Trong CSS có các thuộc tính như: :link, :visited, :active, :hover và text-decoration . Những thuộc tính này sẽ hỗ trợ định dạng cách hiển thị các link của HTML. Định dạng liên kết Các liên kết (link) bạn có thể điều chỉnh bởi các thuộc tính...
 8. PVS

  Tìm hiểu cách sử dụng CSS định dạng bảng HTML

  Tìm hiểu cách sử dụng CSS định dạng bảng HTML Trong CSS có các thuộc tính như border-collapse, border-spacing, caption-side, empty-cells, table-layout . Những thuộc tính này sẽ hỗ trợ chúng ta định dạng bảng HTML. Định dạng bảng biểu Các hiển thị có thể định dạng lại bằng CSS border-collapse...
 9. PVS

  Tìm hiểu định dạng các khoảng trắng trong CSS

  Tìm hiểu định dạng các khoảng trắng trong CSS Trong css có các kiểu định dạng như: letter-spacing, word-spacing, white-space. Chức năng cụ thể của từng loại như sau: letter-spacing: thiết lập khoảng cách các ký tự word-spacing: thiết lập khoảng cách các từ white-space: xử lý khoảng trắng...
 10. PVS

  Tìm hiểu các loại thẻ định dạng văn bản trong HTML

  Tìm hiểu các loại thẻ định dạng văn bản trong HTML Trong HTML hỗ trợ cho chúng ta khá nhiều thẻ để định dạng văn bản, trong đó gồm có: <b> <big> <i> <em> <small> <strong> <sub> <sup> <ins> <del> Dưới đây là ví dụ cho các bạn để hiểu cách hoạt động của các thẻ: <html> <head> <title>Ví...
 11. PVS

  Addon 2x [MMO] Mentions Users Rich Formatting - Thêm định dạng phong phú khi đề cập người dùng cho XenForo 2

  [MMO] Mentions Users Rich Formatting - Thêm định dạng phong phú khi đề cập người dùng cho XenForo 2 2.1.2 Add-on này sẽ định dạng tên người dùng theo màu sắc của các nhóm của họ khi được đề cập trong các bài đăng trên diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng các thẻ định dạng chữ viết và văn bản

  Sử dụng các thẻ định dạng chữ viết và văn bản Bắt đầu từ phần này, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong cặp thẻ <body> </body> trong tài liệu web HTML để viết nội dung hiển thị ra ngoài website, và đây cũng sẽ là phần mà bạn sẽ làm việc nhiều nhất sau này vì thẻ <head> </head> chỉ cần đụng tới...
Top Bottom