Addon 2x User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.0.3

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
User Date/Time Format Settings - Cài đặt định dạng ngày/giờ của người dùng cho XenForo 2 1.0.3

Cho phép người dùng ghi đè cài đặt định dạng ngày và giờ ở cấp độ ngôn ngữ.

Thêm hai trường tùy chỉnh của người dùng mới:
 1. Định dạng ngày ưa thích
  • Tất cả các định dạng (không tùy chỉnh) từ bảng điều khiển quản trị
  • Định dạng m/d/y và d/m/y đầy đủ năm
  • Định dạng ISO 8601 YYYY-MM-DD
 2. Định dạng thời gian ưa thích
  • Định dạng 12 và 24 giờ
Cả hai đều là tùy chọn và áp dụng riêng lẻ. Người dùng không chọn một tùy chọn sẽ được xác định cài đặt bằng ngôn ngữ đã chọn của họ cho trường đó.

Nếu bạn không muốn cho phép chọn cả hai tùy chọn thì trường tùy chỉnh có liên quan có thể bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa. Ngoài ra, các tùy chọn cụ thể cũng có thể bị xóa khỏi các trường người dùng mà không gây ra sự cố.

Để thêm các tùy chọn mới, code của add-on sẽ cần được chỉnh sửa vì danh sách các chuỗi định dạng tiềm năng được mã hóa cứng. Điều này là do chức năng của các tùy chọn đa lựa chọn, chuỗi định dạng không thể trực tiếp là giá trị tùy chọn và do đó cần một tùy chọn để định dạng ánh xạ chuỗi.

Cả hai trường được bật mặc định cho đăng ký người dùng, vì định dạng Ngày/Giờ có thể rất quan trọng đối với người dùng. Điều này có thể được tắt một cách an toàn trong cài đặt trường người dùng tùy chỉnh nếu bạn không muốn.

Chỉnh sửa: Ảnh chụp màn hình của giao diện người dùng, hai trường tùy chỉnh được thêm vào:

UserDateTime_Dropdowns.png


UserDateTime_DropdownOpen.PNG

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • CmptrWz-UserDateTime-1.0.3.zip
  15.4 KB · Lượt xem: 19

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom