directory

 1. PVS

  Addon 2x [XenAddons] Link Directory - Liên kết thư mục cho XenForo 2.2 2.2.17

  [XenAddons] Link Directory - Liên kết thư mục cho XenForo 2.2 2.2.17 Link Directory (LD) được thiết kế để chủ sở hữu diễn đàn cung cấp giao diện cho các thành viên của họ thêm liên kết nhằm tạo thư mục. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. M

  Directory 1.8 – Multi-purpose WordPress Theme

  Directory the Multi-purpose Chủ đề WordPress đa năng là một chủ đề WordPress cao cấp hoàn toàn độc đáo. Chủ đề này được xây dựng với sự hợp tác của bạn! Người dùng của bạn sẽ không bao giờ có quyền truy cập vào bảng điều khiển WordPress, mọi thứ đều được thực hiện ở giao diện người dùng. Bạn có...
 3. PVS

  Tutorial 2x Protecting admin.php and the install directory using .htaccess - Bảo vệ admin.php và thư mục cài đặt bằng cách sử dụng .htaccess cho XenForo 2

  Protecting admin.php and the install directory using .htaccess - Bảo vệ admin.php và thư mục cài đặt bằng cách sử dụng .htaccess cho XenForo 2 Nếu bạn muốn cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho admin.php và thư mục /install, bạn có thể làm như vậy với .htaccess. Bảo vệ admin.php Để bảo vệ...
 4. PVS

  Addon 2x Link Directory - Liên kết thư mục cho XenForo 2

  Link Directory - Liên kết thư mục cho XenForo 2 1.1.0 Link Directory là một ứng dụng được thiết kế cho XenForo 2. Với ứng dụng này, bạn có được khả năng mới để nâng cao cộng đồng của mình. Tính năng: Liên kết thư mục hoàn toàn dựa trên quyền người dùng Lượt nhấp chuột vào liên kết sẽ được...
 5. PVS

  Addon Link Directory - Danh mục liên kết

  Link Directory - Danh mục liên kết 2.8 Link Directory cung cấp cho bạn một built-in XenForo danh sách liên kết với nhiều tính năng như: Link Directory Site hiển thị tùy vào quyền của nhóm Liên kết có thể được thêm vào dựa trên quyền của nhóm Các liên kết có thể được chỉnh sửa, tùy thuộc vào...
Top Bottom