Addon Link Directory - Danh mục liên kết

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Link Directory - Danh mục liên kết 2.8

Link Directory cung cấp cho bạn một built-in XenForo danh sách liên kết với nhiều tính năng như:
 • Link Directory Site hiển thị tùy vào quyền của nhóm
 • Liên kết có thể được thêm vào dựa trên quyền của nhóm
 • Các liên kết có thể được chỉnh sửa, tùy thuộc vào quyền của nhóm
 • Các liên kết có thể được xóa tùy thuộc vào quyền của nhóm
  • bất kỳ chủ đề liên kết hiện có sau đó cũng bị xóa
 • Các liên kết phải được phát hành sau mỗi quyền của nhóm hoặc là ngay lập tức nhìn thấy được
  • tin nhắn trong thanh moderator XenForo
  • tin nhắn trên hệ thống gợi ý XenForo
 • nhấp chuột vào liên kết được tính
  • chỉ thành viên chính thức nhấp chuột
  • flood protection
 • Các liên kết có thể được "thích" tùy thuộc vào quyền của nhóm
 • Các liên kết có thể được "đánh giá" tùy thuộc vào quyền của nhóm
 • Các liên kết có thể được "bumped" tùy thuộc vào quyền của nhóm (VIP)
 • Các liên kết có thể được sắp xếp trong frontend của các thành viên
  • late
  • title
  • clicks
  • likes
  • và nhiều hơn nữa
 • Các liên kết có thể được di chuyển trong phạm vi các category
 • Các liên kết có thể được báo cáo
 • Chức năng trả tiền cho các liên kết VIP
 • Gắn thẻ cho các liên kết
 • og:tags đọc từ URL
 • hoặc ảnh chụp màn hình được đánh dấu
 • hoặc người dùng có thể tải một hình ảnh
 • Tiền tố cho các liên kết
 • Xem dạng Grid hoặc List View
 • kích thước hình ảnh có thể được chọn tự do
 • Liên kết có thể thay đổi
 • Các liên kết được kiểm tra thông qua chức năng cron và có thể báo cáo
 • Categories có thể được tạo, chỉnh sửa, và xóa bao gồm SubCategories
 • Hiển thị riêng biệt category bên dưới cho "My links"
 • Liên kết chủ đề có thể được tạo ra tự động
 • Có thể lựa chọn diễn đàn cho theme liên kết
 • Số lượng tối đa của các liên kết hiển thị có thể điều chỉnh cho mỗi side
 • Số lượng tối đa của các liên kết sử dụng có thể thêm được điều chỉnh
 • Tiêu chuẩn sắp xếp các danh sách liên kết thiết lập
  • date
  • title
  • clicks
  • likes
  • and more
 • Tùy chọn danh sách đen tên miền (với ký tự đại diện (*) hỗ trợ)
 • Tùy chọn URL kiểm tra mã nguồn
  • nó có thể, ví dụ, chỉ có các diễn đàn XenForo được thừa nhận là liên kết
  • Category based hoặc System-based
 • Tùy chọn tab trong navigation (phrase có thể chỉnh sửa) - Vị trí có thể thay đổi
 • Tùy chọn settable "noindex"
 • Tùy chọn settable "nofollow"
 • Sidebar Wideget cho Widget Framework và XenForo Sidebar
 • Chức năng tìm kiếm
 • Import / Export (NETSCAPE Bookmark file)
 • Và nhiều hơn nữa
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Online​
 

Đính kèm

 • 1.png
  1.png
  927.8 KB · Lượt xem: 63
 • 2.png
  2.png
  1 MB · Lượt xem: 41
 • 3.png
  3.png
  577.7 KB · Lượt xem: 36
 • 4.png
  4.png
  501.4 KB · Lượt xem: 37
 • 5.png
  5.png
  27.1 KB · Lượt xem: 38
 • 6.png
  6.png
  486.9 KB · Lượt xem: 38
 • 7.png
  7.png
  560 KB · Lượt xem: 37
 • 8.png
  8.png
  314.1 KB · Lượt xem: 33
 • 9.png
  9.png
  478.4 KB · Lượt xem: 33
 • 10.png
  10.png
  122.4 KB · Lượt xem: 33
 • 11.png
  11.png
  507.4 KB · Lượt xem: 33
 • 12.png
  12.png
  118.1 KB · Lượt xem: 33
 • 13.png
  13.png
  521.2 KB · Lượt xem: 34
 • 14.png
  14.png
  507.7 KB · Lượt xem: 32
 • 15.png
  15.png
  39.2 KB · Lượt xem: 34
 • 16.png
  16.png
  607.1 KB · Lượt xem: 33
 • 17.png
  17.png
  831.1 KB · Lượt xem: 35
 • 18.png
  18.png
  726.7 KB · Lượt xem: 32
 • 19.png
  19.png
  86.9 KB · Lượt xem: 34
 • 20.png
  20.png
  100.6 KB · Lượt xem: 32
 • Link_Directory_v2.8.zip
  247.4 KB · Lượt xem: 31

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top