Addon Link Directory - Danh mục liên kết

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Link Directory - Danh mục liên kết 2.8

Link Directory cung cấp cho bạn một built-in XenForo danh sách liên kết với nhiều tính năng như:
 • Link Directory Site hiển thị tùy vào quyền của nhóm
 • Liên kết có thể được thêm vào dựa trên quyền của nhóm
 • Các liên kết có thể được chỉnh sửa, tùy thuộc vào quyền của nhóm
 • Các liên kết có thể được xóa tùy thuộc vào quyền của nhóm
  • bất kỳ chủ đề liên kết hiện có sau đó cũng bị xóa
 • Các liên kết phải được phát hành sau mỗi quyền của nhóm hoặc là ngay lập tức nhìn thấy được
  • tin nhắn trong thanh moderator XenForo
  • tin nhắn trên hệ thống gợi ý XenForo
 • nhấp chuột vào liên kết được tính
  • chỉ thành viên chính thức nhấp chuột
  • flood protection
 • Các liên kết có thể được "thích" tùy thuộc vào quyền của nhóm
 • Các liên kết có thể được "đánh giá" tùy thuộc vào quyền của nhóm
 • Các liên kết có thể được "bumped" tùy thuộc vào quyền của nhóm (VIP)
 • Các liên kết có thể được sắp xếp trong frontend của các thành viên
  • late
  • title
  • clicks
  • likes
  • và nhiều hơn nữa
 • Các liên kết có thể được di chuyển trong phạm vi các category
 • Các liên kết có thể được báo cáo
 • Chức năng trả tiền cho các liên kết VIP
 • Gắn thẻ cho các liên kết
 • og:tags đọc từ URL
 • hoặc ảnh chụp màn hình được đánh dấu
 • hoặc người dùng có thể tải một hình ảnh
 • Tiền tố cho các liên kết
 • Xem dạng Grid hoặc List View
 • kích thước hình ảnh có thể được chọn tự do
 • Liên kết có thể thay đổi
 • Các liên kết được kiểm tra thông qua chức năng cron và có thể báo cáo
 • Categories có thể được tạo, chỉnh sửa, và xóa bao gồm SubCategories
 • Hiển thị riêng biệt category bên dưới cho "My links"
 • Liên kết chủ đề có thể được tạo ra tự động
 • Có thể lựa chọn diễn đàn cho theme liên kết
 • Số lượng tối đa của các liên kết hiển thị có thể điều chỉnh cho mỗi side
 • Số lượng tối đa của các liên kết sử dụng có thể thêm được điều chỉnh
 • Tiêu chuẩn sắp xếp các danh sách liên kết thiết lập
  • date
  • title
  • clicks
  • likes
  • and more
 • Tùy chọn danh sách đen tên miền (với ký tự đại diện (*) hỗ trợ)
 • Tùy chọn URL kiểm tra mã nguồn
  • nó có thể, ví dụ, chỉ có các diễn đàn XenForo được thừa nhận là liên kết
  • Category based hoặc System-based
 • Tùy chọn tab trong navigation (phrase có thể chỉnh sửa) - Vị trí có thể thay đổi
 • Tùy chọn settable "noindex"
 • Tùy chọn settable "nofollow"
 • Sidebar Wideget cho Widget Framework và XenForo Sidebar
 • Chức năng tìm kiếm
 • Import / Export (NETSCAPE Bookmark file)
 • Và nhiều hơn nữa
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Online​
 

Đính kèm

 • 1.png
  1.png
  927.8 KB · Lượt xem: 70
 • 2.png
  2.png
  1 MB · Lượt xem: 46
 • 3.png
  3.png
  577.7 KB · Lượt xem: 41
 • 4.png
  4.png
  501.4 KB · Lượt xem: 42
 • 5.png
  5.png
  27.1 KB · Lượt xem: 43
 • 6.png
  6.png
  486.9 KB · Lượt xem: 43
 • 7.png
  7.png
  560 KB · Lượt xem: 42
 • 8.png
  8.png
  314.1 KB · Lượt xem: 38
 • 9.png
  9.png
  478.4 KB · Lượt xem: 37
 • 10.png
  10.png
  122.4 KB · Lượt xem: 38
 • 11.png
  11.png
  507.4 KB · Lượt xem: 37
 • 12.png
  12.png
  118.1 KB · Lượt xem: 37
 • 13.png
  13.png
  521.2 KB · Lượt xem: 38
 • 14.png
  14.png
  507.7 KB · Lượt xem: 37
 • 15.png
  15.png
  39.2 KB · Lượt xem: 39
 • 16.png
  16.png
  607.1 KB · Lượt xem: 38
 • 17.png
  17.png
  831.1 KB · Lượt xem: 40
 • 18.png
  18.png
  726.7 KB · Lượt xem: 37
 • 19.png
  19.png
  86.9 KB · Lượt xem: 38
 • 20.png
  20.png
  100.6 KB · Lượt xem: 42
 • Link_Directory_v2.8.zip
  247.4 KB · Lượt xem: 37

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom