doc

 1. PVS

  Addon Read Thread Enforcement - Bắt buộc đọc chủ đề

  Read Thread Enforcement - Bắt buộc đọc chủ đề 1.0.0 Với add-on này bạn có thể buộc các thành viên và khách phải đọc một chủ đề mà bạn thiết lập trước khi họ có thể đọc những chủ đề hay bài viết khác. Tính năng: Bộ chọn UserGroup Không giới hạn chủ đề bắt buộc (1 chủ đề mỗi bắt buộc) Hỗ trợ...
 2. PVS

  Addon Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề này

  Who Read This Thread - Ai đã đọc chủ đề này 1.2.0 Nhiều chủ web luôn luôn xem xét và đặt câu hỏi về nội dung của họ liệu độc giả có yêu thích. Bởi vì họ muốn phục vụ mọi khách hàng với chất lượng tốt nhất mà họ có. Bên cạnh đó, biết ai muốn đọc những gì sẽ giúp các quản trị viên lái các nội...
 3. PVS

  Addon Read Conversations - Đọc cuộc trò chuyện (Nâng cao)

  Read Conversations - Đọc cuộc trò chuyện (Nâng cao) 1.1.1 Add-on này cho phép bạn đọc các cuộc trò chuyện của các thành viên của bạn! Đọc các cuộc hội thoại của các thành viên là bị cấm, nếu bạn sử dụng add-on này, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Add-on bổ sung thêm khả năng đọc các cuộc...
 4. PVS

  Addon Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây

  Personal Conversations Last Read Time - Cuộc trò chuyện cá nhân đọc thời gian gần đây 1.0.0 Mô tả: Add-on này thêm một tùy chọn Last Read Date cho block Conversation Participants khi xem một cuộc trò chuyện. Tính năng: Dựa trên user group permissions Xem khi người dùng đã xem qua một cuộc trò...
 5. PVS

  Addon Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin

  Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin 1.0.0 Mod này sẽ cho phép super admin buộc tất cả người dùng đọc pc của mình. Bất cứ khi nào một người dùng recives một máy tính từ super admin, họ sẽ được phép duyệt diễn đàn cho đến khi đã đọc nó. Bạn có thể loại trừ một nhóm từ sự hạn chế này...
Top Bottom