donate

 1. PVS

  Addon 2x [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.8 Patch Level 2

  [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.8 Patch Level 2 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý...
 2. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.6.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.6.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 3. PVS

  Addon 2x [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.8 Patch Level 1

  [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.8 Patch Level 1 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý...
 4. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.5.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.5.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 5. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.4.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.4.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 6. PVS

  Addon 2x [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.7 Patch Level 3

  [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.7 Patch Level 3 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý...
 7. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.3.6

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.3.6 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 8. PVS

  Addon 2x [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.7 Patch Level 1

  [TH] Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.7 Patch Level 1 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý...
 9. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.3.3

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.3.3 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 10. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.2.0

  [DBTech] DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.2.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn...
 11. PVS

  Addon 2x DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2

  DragonByte Donate - Thêm DragonByte Donate cho XenForo 2 3.1.0 DragonByte Donate là một mod quyên góp chuyên nghiệp, cho phép quản trị viên chấp nhận quyên góp từ bất kỳ bộ xử lý thanh toán nào bạn đã thêm vào XenForo 2. Công dụng DragonByte Donate là sản phẩm lý tưởng cho các diễn đàn muốn...
 12. PVS

  Addon 2x Donate - Thêm Donate cho XenForo 2

  Donate - Thêm Donate cho XenForo 2 1.1.4 Với rất nhiều chi phí, tổ chức của bạn thường có thể thấy rằng bù đắp chi phí bằng các khoản đóng góp là một cách tuyệt vời để tạo ra các dịch vụ chất lượng liên tục và trải nghiệm tốt hơn cho khách của bạn. Donate, một trình quản lý đóng góp đơn giản...
 13. PVS

  Tutorial 2x Add a Donate block on the Sidebar - Thêm block Donate vào Sidebar của XenForo 2

  Add a Donate block on the Sidebar - Thêm block Donate vào Sidebar của XenForo 2 Hướng dẫn này sử dụng widget để thêm block Donate vào Sidebar của XenForo 2. Cách làm như sau: Vào Admin panel : Appearance > Widgets > add a Widget. Widget definition : HTML Widget key : Donate Title ...
 14. PVS

  Language German translation for Donate - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Donate

  German translation for Donate - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Donate 1.1.8 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Donate. Vì vậy cần cài đặt add-on Donate trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 15. PVS

  Language 2x Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2

  Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2 1.0.3 Patch Level 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Donate của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Hướng dẫn Thay đổi cách thanh toán PayPal của Paypal Donate

  Thay đổi cách thanh toán PayPal của Paypal Donate Hướng dẫn để xác định Payment Button trong Paypal Donate Bước 1: Tải về và cài đặt addon trên. Bước 2: Chuyển hướng đến Appearance -> Templates -> Aayush_PD_donate -> Tìm: <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /> Thay _xclick với một...
Top Bottom