Hướng dẫn Thay đổi cách thanh toán PayPal của Paypal Donate

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
Thay đổi cách thanh toán PayPal của Paypal Donate

Hướng dẫn để xác định Payment Button trong Paypal Donate

Bước 1: Tải về và cài đặt addon trên.
Bước 2: Chuyển hướng đến Appearance -> Templates -> Aayush_PD_donate ->
Tìm:
Mã:
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" />

Thay _xclick với một trong các loại sau đây mà bạn muốn,
 • _xclick = Nút mà người dùng nhấp là nút Buy Now.
 • _cart = Mua hàng cho giỏ hàng mua sắm. Các biến sau đây xác định loại nút giỏ hàng mua sắm cho người nhấp:
 1. add - Thêm nút Cart cho PayPal Shopping Cart
 2. display - Xem nút Cart cho PayPal Shopping Cart
 3. upload — Lệnh Cart tải lên cho cart của bên thứ ba
 • _oe-gift-certificate = Nút mà người dùng nhấp là nút Buy Gift Certificate.
 • _xclick-subscriptions = Nút mà người dùng nhấp là nút Subscribe.
 • _xclick-auto-billing = Nút mà người dùng nhấp là nút Automatic Billing.
 • _xclick-payment-plan = Nút mà người dùng nhấp là nút Installment Plan.
 • _donations = Nút mà người dùng nhấp là nút Donate.
 • _s-xclick = Nút mà người dùng nhấp là bảo vệ khỏi sự can thiệp bằng cách sử dụng mã hóa, hoặc nút đã được lưu trong tài khoản PayPal của người bán. PayPal sẽ xác định loại nút được nhấn bằng cách giải mã các mã được mã hóa hoặc bằng cách nhìn lên nút lưu trong tài khoản của người bán.
Ví dụ sử dụng Donation:
Mã:
<input type="hidden" name="cmd" value="_donations" />

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom