thanh toan

 1. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.2.0b1

  [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.2.0b1 Stripe Checkout cấp cho diễn đàn của bạn toàn bộ sức mạnh của Stripe, cho phép tất cả các tùy chọn thanh toán mà Stripe cung cấp bao gồm Klarna, GiroPay, SEPA, v.v. Công dụng Bằng cách thêm hỗ trợ Stripe Checkout...
 2. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.1.0

  [DBTech] DragonByte Stripe Checkout - Thanh toán Stripe cho XenForo 2.2 1.1.0 Stripe Checkout cấp cho diễn đàn của bạn toàn bộ sức mạnh của Stripe, cho phép tất cả các tùy chọn thanh toán mà Stripe cung cấp bao gồm Klarna, GiroPay, SEPA, v.v. Công dụng Bằng cách thêm hỗ trợ Stripe Checkout...
 3. PVS

  Addon 2x [DBTech] Payment UI - UI thanh toán cho XenForo 2 1.2.0

  [DBTech] Payment UI - UI thanh toán cho XenForo 2 1.2.0 Payment UI cải thiện trải nghiệm người dùng cho người dùng muốn thực hiện thanh toán trên diễn đàn của bạn. Thay vì drop-down yêu cầu người dùng chọn hồ sơ thanh toán, họ sẽ thấy các nút đơn giản để nhấp vào. Công dụng Bằng cách thêm hỗ...
 4. PVS

  Addon 2x [DCom] PayOK - Hồ sơ thanh toán PayOk cho XenForo 2.2 1.0.0

  [DCom] PayOK - Hồ sơ thanh toán PayOk cho XenForo 2.2 1.0.0 Tích hợp hồ sơ thanh toán PayOK.io cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Payment Profile: Authorize.Net with ARB - Hồ sơ thanh toán: Authorize.Net với ARB cho XenForo 2.2 1.4.0

  Payment Profile: Authorize.Net with ARB - Hồ sơ thanh toán: Authorize.Net với ARB cho XenForo 2.2 1.4.0 Add-on này mở rộng hệ thống hồ sơ thanh toán XenForo 2 để chấp nhận thanh toán qua Authorize.Net. Đây là phiên bản XF2 của [bd] Paygate: AUTHORIZE.NET ARB. Xfrocks đã mở nguồn cung cấp thanh...
 6. PVS

  Addon 2x Payment Profile: Authorize.Net with ARB - Hồ sơ thanh toán: Authorize.Net với ARB cho XenForo 2.2 1.3.0

  Payment Profile: Authorize.Net with ARB - Hồ sơ thanh toán: Authorize.Net với ARB cho XenForo 2.2 1.3.0 Add-on này mở rộng hệ thống hồ sơ thanh toán XenForo 2 để chấp nhận thanh toán qua Authorize.Net. Đây là phiên bản XF2 của [bd] Paygate: AUTHORIZE.NET ARB. Xfrocks đã mở nguồn cung cấp thanh...
 7. PVS

  Addon 2x PrimePayer Payment - Thanh toán PrimePayer cho XenForo 2 1.0.0

  PrimePayer Payment - Thanh toán PrimePayer cho XenForo 2 1.0.0 Cổng thanh toán Primepayer, phù hợp với các trang web màu xám (nếu bạn không được chấp thuận bởi FreeKassa, v.v.). Hệ thống thanh toán Primepayer được sử dụng bởi trang web nổi tiếng CheckYou và các trang tương tự của nó. CHÚ Ý...
 8. PVS

  Addon 2x LinePay Payment Provider - Nhà cung cấp thanh toán LinePay cho XenForo 2 2.0.1

  LinePay Payment Provider - Nhà cung cấp thanh toán LinePay cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này thêm các khoản thanh toán từ hệ thống thanh toán LinePay vào diễn đàn của bạn. Add-on được cấu hình qua link https://domain/admin.php? Payment-profiles/add URL thông báo: https://domain/LinePay_...
 9. PVS

  Addon 2x ZarinPal Payment Profile - Hồ sơ thanh toán ZarinPal cho XenForo 2 1.0.0

  ZarinPal Payment Profile - Hồ sơ thanh toán ZarinPal cho XenForo 2 1.0.0 Cài đặt và kích hoạt dễ dàng Hiển thị giao dịch thành công Bảo mật cao trong các giao dịch của người dùng Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x [021] Payment provider tax - Thuế nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 1.0.0

  [021] Payment provider tax - Thuế nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 1.0.0 Với add-on này, bạn sẽ có thể chỉ định các khoản hoa hồng bổ sung cho từng hồ sơ thanh toán. Phần trăm thuế sẽ được thêm vào số tiền cuối cùng của khoản thanh toán. Ví dụ: nếu chi phí nâng cấp là 100 đô la và...
 11. PVS

  Addon 2x [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta 2

  [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta 2 Cổng thanh toán để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Bạn chỉ cần cài đặt add-on, thêm hồ sơ thanh toán và người dùng của bạn sẽ có thể thanh toán cho tất cả các giao dịch mua trên diễn đàn...
 12. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Test Payment Provider - Kiểm tra nhà cung cấp thanh toán cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Test Payment Provider - Kiểm tra nhà cung cấp thanh toán cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để thử nghiệm mua hàng (không có thanh toán thực) Yêu cầu: XenForo 2.2 Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Addon 2x [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta 1

  [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta 1 Cổng thanh toán để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Bạn chỉ cần cài đặt add-on, thêm hồ sơ thanh toán và người dùng của bạn sẽ có thể thanh toán cho tất cả các giao dịch mua trên diễn đàn...
 14. PVS

  Addon 2x [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta

  [BS] Crypto payment powered by devsell.io - Thanh toán tiền điện tử cho XenForo 2.2 1.0.0 beta Cổng thanh toán để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Bạn chỉ cần cài đặt add-on, thêm hồ sơ thanh toán và người dùng của bạn sẽ có thể thanh toán cho tất cả các giao dịch mua trên diễn đàn bằng...
 15. PVS

  Addon 2x [BS] Bitcoin payment - Thanh toán bitcoin cho XenForo 2 1.1.1

  [BS] Bitcoin payment - Thanh toán bitcoin cho XenForo 2 1.1.1 Add-on này cho phép bạn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin cho máy chủ của mình mà không cần dịch vụ của bên thứ ba. Để chuyển đổi tiền tệ sang bitcoin, tỷ giá Blockchain được sử dụng. Tốt hơn là có một máy chủ riêng cho lõi Bitcoin...
 16. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Paypal Payment Provider Callback Url - Callback Url của nhà cung cấp thanh toán Paypal cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Paypal Payment Provider Callback Url - Callback Url của nhà cung cấp thanh toán Paypal cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép thay đổi callback URL cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Paypal (Ví dụ: đối với dịch vụ bên thứ ba xử lý) Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công...
 17. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Payment Provider: POLi - Nhà cung cấp thanh toán: POLi cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 2

  [OzzModz] Payment Provider: POLi - Nhà cung cấp thanh toán: POLi cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 2 Tích hợp với POLi (hệ thống thanh toán của Úc) Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Addon 2x Resource Credits Payment - Tín dụng thanh toán tài nguyên cho XenForo 2 1.0.2

  Resource Credits Payment - Tín dụng thanh toán tài nguyên cho XenForo 2 1.0.2 Khi trang web của bạn chứa thông tin quan trọng hoặc nội dung thú vị mà mọi người muốn bán hoặc mua, đây là add-on dành cho bạn. Bạn có thể mua hoặc bán tài nguyên thông qua các điểm tín dụng của mình. TÍNH NĂNG: -...
 19. PVS

  Addon 2x Payments - Thanh toán XenForo 2 1.1

  Payments - Thanh toán XenForo 2 1.1 Hiển thị thông tin thanh toán nhận được từ việc nâng cấp tài khoản. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng payments_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Thêm 'payments' vào URL diễn đàn của bạn và nhấn enter. Chọn Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc và...
 20. PVS

  Addon 2x [JUM] Payment Providers - Cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 2.2.1 patch 1

  [JUM] Payment Providers - Cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 2.2.1 patch 1 Plugin mở rộng danh sách hồ sơ thanh toán cho người dùng nâng cấp. Danh sách các hệ thống thanh toán: Qiwi (API) YooMoney WebMoney Free-Kassa Interkassa RoboKassa Tính năng: Đã thêm thanh toán dọn dẹp nhật ký...
Top Bottom