thanh toan

 1. PVS

  Addon 2x Payment Providers - Cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2

  Payment Providers - Cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 2.1.1 patch 1 Plugin mở rộng danh sách các cấu hình thanh toán cho người dùng nâng cấp. Bản dịch Tiếng Nga được bao gồm trong zip. Danh sách các hệ thống thanh toán: Qiwi (API) Yandex.Money WebMoney Wallet One Free-Kassa Interkassa...
 2. PVS

  Hướng dẫn Thay đổi cách thanh toán PayPal của Paypal Donate

  Thay đổi cách thanh toán PayPal của Paypal Donate Hướng dẫn để xác định Payment Button trong Paypal Donate Bước 1: Tải về và cài đặt addon trên. Bước 2: Chuyển hướng đến Appearance -> Templates -> Aayush_PD_donate -> Tìm: <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /> Thay _xclick với một...
 3. PVS

  Addon Credits Payment PayPal - Thanh toán tín dụng PayPal

  Credits Payment PayPal - Thanh toán tín dụng PayPal 1.0.1 Nếu bạn có một tài khoản PayPal và bạn muốn sử dụng nó để trả cho các chi phí về Xenforo? Chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp này "Credits - PayPal Payment". Add-on này sẽ tạo ra và sau đó cung cấp cho người dùng một quyền để thanh...
Top Bottom