thanh toan

 1. PVS

  Addon 2x [JUM] Payment Providers - Cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 2.2.1

  [JUM] Payment Providers - Cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 2.2.1 Plugin mở rộng danh sách hồ sơ thanh toán cho người dùng nâng cấp. Danh sách các hệ thống thanh toán: Qiwi (API) YooMoney WebMoney Free-Kassa Interkassa RoboKassa Tính năng: Đã thêm thanh toán dọn dẹp nhật ký tự động...
 2. PVS

  Addon 2x CashFree Payment Profile - Hồ sơ thanh toán CashFree cho XenForo 2

  CashFree Payment Profile - Hồ sơ thanh toán CashFree cho XenForo 2 1.0.0 Bộ công cụ thanh toán hoàn chỉnh cho ẤN ĐỘ, cách nhanh nhất và dễ nhất để thu thập các khoản thanh toán cho nâng cấp tài khoản được cung cấp qua hệ thống nâng cấp mặc định của xF. Addon này cho phép bạn chấp nhận thanh...
 3. PVS

  Addon 2x [DBTech] Payment UI - UI thanh toán cho XenForo 2

  [DBTech] Payment UI - UI thanh toán cho XenForo 2 1.1.0 Payment UI cải thiện trải nghiệm người dùng cho người dùng muốn thực hiện thanh toán trên diễn đàn của bạn. Thay vì drop-down yêu cầu người dùng chọn hồ sơ thanh toán, họ sẽ thấy các nút đơn giản để nhấp vào. Công dụng Bằng cách thêm hỗ...
 4. PVS

  Addon 2x CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2

  CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2 1.0.1 Addon để thêm CoinPayments làm nhà cung cấp thanh toán để nâng cấp người dùng. Cấu hình CoinPayments 1. Bạn phải sử dụng công cụ giao dịch như trong ảnh chụp màn hình bên dưới (cái thứ hai). Link...
 5. PVS

  Addon 2x Resource Credits Payment - Tín dụng thanh toán tài nguyên cho XenForo 2

  Resource Credits Payment - Tín dụng thanh toán tài nguyên cho XenForo 2 1.0.1 Khi trang web của bạn chứa thông tin quan trọng hoặc nội dung thú vị mà mọi người muốn bán hoặc mua, đây là add-on dành cho bạn. Bạn có thể mua hoặc bán tài nguyên thông qua các điểm tín dụng của mình. TÍNH NĂNG: -...
 6. PVS

  Addon 2x PaymentProfiles for [BR] Credits - Hồ sơ thanh toán cho [BR] Credits của XenForo 2

  PaymentProfiles for [BR] Credits - Hồ sơ thanh toán cho [BR] Credits của XenForo 2 1.0.2 Sửa đổi này cho phép bạn thiết lập bổ sung tín dụng trong plugin Brivium - Credits trên diễn đàn của bạn thông qua hệ thống hồ sơ thanh toán XenForo tiêu chuẩn. Cài đặt và cấu hình Đầu tiên, trong tùy...
 7. PVS

  Addon 2x Payment Providers - Cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2

  Payment Providers - Cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 2.1.1 patch 1 Plugin mở rộng danh sách các cấu hình thanh toán cho người dùng nâng cấp. Bản dịch Tiếng Nga được bao gồm trong zip. Danh sách các hệ thống thanh toán: Qiwi (API) Yandex.Money WebMoney Wallet One Free-Kassa Interkassa...
 8. PVS

  Hướng dẫn Thay đổi cách thanh toán PayPal của Paypal Donate

  Thay đổi cách thanh toán PayPal của Paypal Donate Hướng dẫn để xác định Payment Button trong Paypal Donate Bước 1: Tải về và cài đặt addon trên. Bước 2: Chuyển hướng đến Appearance -> Templates -> Aayush_PD_donate -> Tìm: <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" /> Thay _xclick với một...
 9. PVS

  Addon Credits Payment PayPal - Thanh toán tín dụng PayPal

  Credits Payment PayPal - Thanh toán tín dụng PayPal 1.0.1 Nếu bạn có một tài khoản PayPal và bạn muốn sử dụng nó để trả cho các chi phí về Xenforo? Chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp này "Credits - PayPal Payment". Add-on này sẽ tạo ra và sau đó cung cấp cho người dùng một quyền để thanh...
Top Bottom