Hướng dẫn How To Change Domain Name - Hướng dẫn cách thay đổi tên miền

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
How To Change Domain Name - Hướng dẫn cách thay đổi tên miền

Tài liệu này được viết cho máy chủ Linux chạy Apache & SQL và tất nhiên Xenforo.
Ở giai đoạn này, giả sử bạn đã có mua một tên miền mới và thiết lập DNS của mình; và bạn có thể truy cập SSH.

Lưu ý: Thay thế tất cả thông tin có MÀU ĐỎ với thông tin thực tế.

Bước 1: Khóa diễn đàn đang hoạt động hiện tại của bạn

Vào Admin Cp > Options > Board Active > bỏ chọn Active board và viết một tin nhắn trong box cho các thành viên của bạn và nhấp vào Lưu.

Bước 2: Lấy một bản sao lưu của cơ sở dữ liệu

Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH và gõ lệnh sau đây và thay thế các thông tin có màu đỏ với thông tin thực tế.

mysqldump --opt -uUSERNAME -pPASSWORD DBNAME > /PATH/TO/backup.sql

*Nếu host của bạn không phải là "localhost", thì bạn hãy sử dụng lệnh sau đây:

mysqldump --opt -hHOST -uUSERNAME -pPASSWORD DBNAME > /PATH/TO/backup.sql

Kiểm tra /library/config.php diễn đàn hiện tại của bạn để có thông tin chính xác.

*Nếu không có quyền truy cập vào SSH thì hãy đăng nhập vào Cpanel, nhấp vào phpMyAdmin và nhấp vào database từ cột bên trái > tab Export từ cột bên phải. Chọn tất cả các bảng để export và nhấn nút Go ở phía dưới. Tải bản sao lưu trên máy tính của bạn, quá trình này có thể mất nhiều thời gian tùy thuộc vào kích thước của cơ sở dữ liệu.

Bước 3: Lấy bản sao lưu của tập tin

Nếu bạn vào được thư mục gốc diễn đàn cũ của bạn thì chạy lệnh này

tar -czvf backup.tar.gz *

*Nếu không thì chạy lệnh sau đây.

tar -czvf backup.tar.gz /path/to/forum_root/

Lưu ý: Quá trình này có thể mất thời gian dài.

*Nếu không có quyền truy cập vào SSH thì đăng nhập vào Cpanel bấm Backup, sau đó nhấp vào nút "Download and generate a full backup". Trên trang tiếp theo chọn HOME DIRECTORY và nhập địa chỉ email để nhận thông báo bằng email khi hoàn tất, bấm vào nút "Generate Backup". Sau khi thực hiện nó, bạn sẽ nhận được một email thông báo. Sau đó bạn có thể quay trở lại trang này để tải về. Hãy giữ những tập tin tar/gzip nó tạo ra có thể có cấu trúc thư mục khác nhau. Ví dụ, phía trên tôi chỉ được thực hiện tập tin tar cho tập tin XenForo nhưng quá trình này sẽ chứa toàn bộ các thông tin khác.

Bước 4: Tạo một cơ sở dữ liệu mới

Đăng nhập vào tài khoản Cpanel của tên miền mới và nhấp chuột vào MYSQL của bạn, sau đó tạo ra cơ sở dữ liệu mới. Cũng tạo ra cơ sở dữ liệu người dùng và mật khẩu mới và cho phép tất cả các truy cập vào cơ sở dữ liệu đó. Đừng quên lưu tất cả các thông tin.

Sử dụng liên kết sau đây để tìm hiểu thêm về việc tạo cơ sở dữ liệu mới sử dụng cpanel: https://docs.cpanel.net/display/ALD/cPanel+Features+List#DatabasesTab

Bước 5: Khôi phục cơ sở dữ liệu:

Gõ lệnh sau, để khôi phục lại cơ sở dữ liệu.
Lưu ý: thay thế thông tin có màu đỏ với thông tin cơ sở dữ liệu mới:

mysql -uUSERNAME -pPASSWORD DBNAME < /PATH/TO/backup.sql

*Nếu host của bạn không phải là "localhost", thì bạn hãy sử dụng lệnh sau đây:

mysql -hHOST -uUSERNAME -pPASSWORD DBNAME < /PATH/TO/backup.sql

Xin hãy kiên nhẫn vì quá trình này có thể mất thời gian dài tùy thuộc vào kích thước của db.

Bước 6: Khôi phục tập tin:

Bây giờ, sử dụng các tập tin nén chúng ta tạo ra ở bước 3. Tôi khuyên bạn nên di chuyển tập tin này vào thư mục gốc của tên miền mới của bạn.
Nếu bạn có quyền truy cập root, cố gắng di chuyển dữ liệu sang một tài khoản khác sau đó sử dụng lệnh sau đây.

mv /PATH/TO/ backup.tar.gz /PATH/TO/NEW_FORUM_ROOT/

hoặc nếu bạn chỉ muốn sao chép các tập tin thì sử dụng lệnh sau:

cp /PATH/TO/ backup.tar.gz /PATH/TO/NEW_FORUM_ROOT/

Bây giờ hãy giải nén các tập tin.
Giả sử rằng tập tin tarred hoặc zipped trong thư mục diễn đàn mới, chạy lệnh sau:

tar -zxvf backup.tar.gz

Bước 7: Chỉ vào DB mới

Mở thư mục diễn đàn mới, đi đến library/config.php và mở tập tin đó trong bất kỳ trình soạn.
Thay thế thông tin cơ sở dữ liệu cũ với thông tin mới và lưu tập tin.

Bước 8: Vào AdminCP

Bây giờ đăng nhập vào admincp của diễn đàn mới và thay đổi thông tin sau đây:
  • Basic Board Information : thay đổi url và tên

Làm các việc sau nếu bạn muốn:
  • Facebook Integration (tạo app mới)
  • Chạy lại sitemap (nếu bạn đang sử dụng)
  • Censoring (thay thế tên diễn đàn cũ với tên mới) - Không bắt buộc.
Bước 9: Chuyển hướng

Bây giờ, chúng ta đã di chuyển thành công tất cả các dữ liệu từ tên miền cũ sang tên miền mới, đây là lúc để chuyển hướng tất cả lưu lượng là tốt. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải chỉnh sửa tập tin .htaccess cho tên miền cũ.
Tới thư mục gốc của tên miền cũ của bạn và chèn dòng sau vào đầu file.

RewriteEngine On
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [L,R=301]

Ngoài ra, nó là ý tưởng tốt để sử dụng Google Webmaster Tool(GWT) cho hiệu suất SEO tốt hơn. Thêm và xác minh tên miền mới trong GWT. Sau đó trở lại cấu hình trang của tên miền cũ và nhấn vào "Change Of Address", từ trình đơn thả xuống chọn tên miền mới. Google sẽ tự động thay thế tất cả các liên kết của tên miền cũ sang tên miền mới từ kết quả tìm kiếm. Quá trình này có thể mất vài ngày. Ngoài ra, đừng quên thêm sitemap vào GWT cho tên miền mới của bạn.
Lưu ý: nếu nó mang lại cho bạn lỗi với việc thay đổi địa chỉ, thì hãy chỉnh sửa tập tin .htaccess sau khi bạn thay đổi địa chỉ tại GWT.

Bước 10:

Đăng nhập vào Xenforo Customers panel, nhấp vào Edit Licence Details và nhập tên miền mới (Nếu phiên bản Xenforo của bạn có giấy phép).

Sau đó đi đến Admin cp > Board Active và Check “Board Active”.
Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đã thay thế logo nếu cần thiết, thiết lập tất cả các quảng cáo, đảm bảo tất cả các plugin đang làm việc tốt và cố gắng để đăng ký ít nhất một id giả để xem nếu quá trình đăng ký làm việc tốt, và tạo thử một số bài đăng để xem tất cả mọi thứ đang làm việc tốt.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom