error page

  1. PVS

    Hướng dẫn Sử dụng trang báo lỗi 404 hiệu quả

    Sử dụng trang báo lỗi 404 hiệu quả Trang 404 là trang mà người đọc sẽ thấy khi họ muốn đến một trang không tồn tại trên trang web của bạn. Có thể link đến trang đó bị hỏng, hoặc trang đó bị xóa hoặc họ gõ nhầm … Trang 404 là trang báo lỗi của server một khi có yêu cầu của người đọc muốn xem một...
  2. PVS

    Hướng dẫn Hướng dẫn tạo trang báo lỗi 404 Error Page

    Hướng dẫn tạo trang báo lỗi 404 Error Page Trước hết bạn cần tạo một trang .htaccess trước đã. 1. Mở Notepad và copy đoạn code sau ErrorDocument 404 /404.html 2. Nhấn Ctrl-S để lưu file lại ở ô File Name: bạn điền .htaccess 3.Tại ô Save as Type, nhấn vào mũi tên thả xuống và chọn All Files...
Top Bottom