facebook group widget

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Facebook Group Widget - Thêm Widget Group Facebook cho XenForo 2 1.1.2

    [cXF] Facebook Group Widget - Thêm Widget Group Facebook cho XenForo 2 1.1.2 TÍNH NĂNG thêm plugin Group Facebook vào widget (tốt nhất ở vị trí sidebar, nhưng bạn có thể đặt bất kỳ đâu bạn muốn) điều chỉnh ngôn ngữ plugin thêm URL Group Facebook chọn giao diện plugin (sáng, tối) hiển thị...
  2. T

    Addon 2x [cXF] Facebook Group Widget - Thêm group facebook 1.0.0

    Mình thấy trên vnxf chưa có addons để thêm goup facebook vào website cho diễn đàn Xenforo 2 nên mình có ý định chia sẻ addons VIP này. Tính năng Thêm plugin Facebook Group vào một widget (tốt nhất ở vị trí sidebar, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ vị trí nào bạn muốn) Điều chỉnh ngôn ngữ plugin...
Top Bottom