favicon

 1. PVS

  Addon 2x [DBTech] DragonByte Favicons - Thêm Favicon trước liên kết XenForo 2

  [DBTech] DragonByte Favicons - Thêm Favicon trước liên kết XenForo 2 1.1.0 DragonByte Favicons là một add-on nhỏ nhưng mạnh mẽ cho phép bạn hiển thị các favicon cho các liên kết được đăng trên diễn đàn của bạn bằng cách sử dụng BBCode. Biểu tượng trang web, hoặc "favicon", là các biểu tượng...
 2. PVS

  Addon 2x [CZ] Favicon Notification Badge - Huy hiệu thông báo Favicon cho XenForo 2

  [CZ] Favicon Notification Badge - Huy hiệu thông báo Favicon cho XenForo 2 1.0.1 PL1 Thêm huy hiệu vào favicon của Xenforo bằng favico.js từ Miroslav Magda. Tính năng: có thể chọn các tùy chọn sau: Position (Vị trí) Animation (Hoạt ảnh) Badge-type (Loại huy hiệu) Cũng có thể thay đổi màu...
 3. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Favicon For Links - Thêm Favicon cho liên kết của XenForo 2

  [XenConcept] Favicon For Links - Thêm Favicon cho liên kết của XenForo 2 2.0.0 Addon này cho phép bạn đặt favicon bên cạnh các liên kết. Tóm tắt tính năng: Các trang web bị loại trừ Tùy chọn tài khoản Tùy chọn: Các trang web bị loại trừ Đừng hiển thị favicon cho: Tin nhắn - Liên kết nội bộ...
 4. PVS

  Addon 2x Favicon For Links - Thêm Favicon khi chèn liên kết cho XenForo 2

  Favicon For Links - Thêm Favicon khi chèn liên kết cho XenForo 2 3.0.1 Favicon là gì? - Favicon là một hình ảnh đồ họa (icon) liên kết với một trang Web cụ thể. - Trình duyệt hiển thị chúng như một lời nhắc nhở trực quan về nhận dạng trang web trong thanh địa chỉ hoặc trong các tab. Có gì...
 5. goenlee

  Help Hỏi về lỗi của Favicon ở Xenforo

  Mọi người ơi cho hỏi là cái Favicon của e nó hiện đúng hình e up lên ở trang chủ Forum nhưng khi qua page khác, chẳng hạn khi qua bài viết , nói chung là khác trang chủ là favicon lại trở về mặc định của nó, Mobile cũng không hiện luôn, chỉ mỗi cái trang chủ forum là hiện đúng Favicon thôi Giúp...
Top Bottom