firewall

  1. PVS

    Tutorial 2x Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2

    Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Cloudflare Firewall Rule (Quy tắc tường lửa Cloudflare) để chặn đăng ký từ các quốc gia được chỉ định. Đi đến Cloudflare > Firewall > Firewall Rules...
  2. duy13

    Hướng dẫn Cài đặt vDDoS Proxy Protection - chống DDoS cho máy chủ chạy Website, Blog, Forum...

    Hướng dẫn cài đặt vDDoS Protection - Reverse Proxy Layer 7 Firewall lọc giảm các loại tấn công DOS, DDOS, SYN Floods, HTTP Floods attack vDDoS là gì? vDDoS Protection là một phần mềm miễn phí giúp bạn cài đặt lên một máy chủ Reverse Proxy Server chạy giao thức HTTP(S) hoạt động như một tường...
Top Bottom