Tutorial 2x Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,827
Được Like
11,118
Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Cloudflare Firewall Rule (Quy tắc tường lửa Cloudflare) để chặn đăng ký từ các quốc gia được chỉ định.

Đi đến Cloudflare > Firewall > Firewall Rules > Tạo quy tắc tường lửa

Tìm liên kết văn bản nhỏ khi bạn cuộn xuống Edit expression

Dán quy tắc sau, đảm bảo chỉnh sửa các URL đăng ký để chính xác cho cài đặt của bạn.

Hành động là Block.
Mã:
(ip.geoip.country in {"AF" "AL" "DZ" "AO" "AM" "AZ" "BD" "BJ" "BY" "BA" "BN" "KH" "CM" "BI" "CF" "TD" "CN" "CG" "CD" "DJ" "GQ" "ER" "ET" "GA" "GM" "GH" "HT" "IN" "IR" "IQ" "KZ" "KE" "KP" "KG" "KR" "XK" "LA" "LV" "LY" "MG" "MW" "MD" "MN" "MZ" "NE" "NG" "PK" "RU" "RW" "RS" "SO" "SN" "SS" "SD" "LK" "SZ" "SY" "TJ" "TZ" "TL" "TM" "UZ" "VN" "T1"} and http.request.full_uri contains "https://www.YOURDOMAINHERE.COM/forums/register/") or (http.request.uri.path contains "https://www.YOURDOMAINHERE.COM/forums/index.php?register/")

Triển khai.

Sau đó, bạn có thể quay lại quy tắc và chỉnh sửa các quốc gia nếu bạn muốn. Dưới đây là các quốc gia được bao gồm trong đoạn mã trên (bao gồm Tor).

xenforo.jpg

Quy tắc trên là tốt cho việc chặn một số lượng lớn các quốc gia. Ngược lại, nếu diễn đàn của bạn chỉ mở cho một (hoặc một vài) quốc gia, chỉ cần thay đổi quy tắc thành: Country is not in [chọn quốc gia từ danh sách thả xuống].

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom