rule

 1. PVS

  Tutorial 2x Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2

  Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Cloudflare Firewall Rule (Quy tắc tường lửa Cloudflare) để chặn đăng ký từ các quốc gia được chỉ định. Đi đến Cloudflare > Firewall > Firewall Rules...
 2. PVS

  Thủ Thuật Email Validation Rule - Quy tắc xác nhận email

  Email Validation Rule - Quy tắc xác nhận email 1.0.0 Bạn cần biểu hiện thường xuyên để xác nhận email của người dùng? Bây giờ bạn có thể làm điều đó, sử dụng chỉnh sửa một tập tin Xin vui lòng sao lưu các tập tin trước khi sửa đổi Bạn phải chỉnh sửa tập tin sau...
 3. PVS

  Addon Advanced Rules - Nâng cao nội quy

  Advanced Rules - Nâng cao nội quy 1.1 Hệ thống Advanced Rules cho XenForo: Khi một người dùng làm một hành động cụ thể, đầu tiên họ phải chấp nhận chỉ có một quy tắc tương ứng trước khi có thể tiến hành. Các khu vực sau được bao phủ bởi addon này: -Forum view -Thread view -Thread create...
Top Bottom