Thủ Thuật Email Validation Rule - Quy tắc xác nhận email

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Email Validation Rule - Quy tắc xác nhận email 1.0.0

Bạn cần biểu hiện thường xuyên để xác nhận email của người dùng?
Bây giờ bạn có thể làm điều đó, sử dụng chỉnh sửa một tập tin
 • Xin vui lòng sao lưu các tập tin trước khi sửa đổi
Bạn phải chỉnh sửa tập tin sau:
Mã:
/library/XenForo/Helper/Email.php

Tìm những dòng này:
PHP:
  public static function isEmailValid($email)
  {
    $validator = new Zend_Validate_EmailAddress();
    $validator->getHostnameValidator()
      ->setValidateTld(false)
      ->setValidateIdn(false);
    return $validator->isValid($email);
  }

Thay đổi như bạn muốn, chẳng hạn như:

(Mẫu này chỉ là một ví dụ. Không sử dụng nó mà không biết nó có nghĩa gì)
PHP:
  public static function isEmailValid($email)
  {
    if ('' != $email) {
      $your_own_pattern = '/^([0-9]+)/iU';
      if (preg_match($your_own_pattern, $email)) {
        return false;
      }
    }

    $validator = new Zend_Validate_EmailAddress();
    $validator->getHostnameValidator()
      ->setValidateTld(false)
      ->setValidateIdn(false);
    return $validator->isValid($email);
  }

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top