ghim

 1. PVS

  Tutorial 2x Sticky thread separator (CSS) - Phân tách chủ đề ghim (CSS) cho XenForo 2.2

  Sticky thread separator (CSS) - Phân tách chủ đề ghim (CSS) cho XenForo 2.2 Thêm css đơn giản để hiển thị các chủ đề quan trọng hơn. Trong template extra.less, hãy thêm cái này: .structItemContainer-group--sticky { border-left: 2px solid @xf-paletteColor3; padding-bottom: 5px...
 2. PVS

  Addon 2x Sticky threads - Chủ đề ghim cho XenForo 2 1.3

  Sticky threads - Chủ đề ghim cho XenForo 2 1.3 Làm cho các chủ đề ghim trở nên nổi bật. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x Sticky threads - Chủ đề ghim cho XenForo 2 1.2

  Sticky threads - Chủ đề ghim cho XenForo 2 1.2 Làm cho các chủ đề ghim trở nên nổi bật. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [cXF] Sticky Create Button - Thêm nút tạo ghim cho XenForo 2.2 1.1.2

  [cXF] Sticky Create Button - Thêm nút tạo ghim cho XenForo 2.2 1.1.2 Hiển thị nút tạo ghim ở một số nơi với một số tính năng bổ sung. Tính năng: bật nút đăng chủ đề ghim (bật nó riêng cho thiết bị di động) trên forum list bật nút đăng chủ đề ghim (bật nó riêng cho thiết bị di động) trên forum...
 5. PVS

  Addon 2x [cXF] Sticky Sidebar - Ghim Sidebar cho XenForo 2 1.9.3

  [cXF] Sticky Sidebar - Ghim Sidebar cho XenForo 2 1.9.3 Ghim sidebar khi cuộn trên hầu hết mọi trang theo lựa chọn của bạn. Tính năng: tùy chọn để bật ghim sidebar trên hầu hết mọi trang riêng biệt: Forum list Forum View Thread view What's new Notable members Help pages Account view...
 6. PVS

  Addon 2x Advanced Sticky Thread Separator - Nâng cao tách chủ đề ghim XenForo 2.2 1.0.0.3

  Advanced Sticky Thread Separator - Nâng cao tách chủ đề ghim XenForo 2.2 1.0.0.3 Tách chủ đề ghim và chủ đề bình thường bằng tiêu đề được gắn nhãn hoặc thanh phân cách. Đi kèm với các cài đặt và style properties để tùy chỉnh giao diện với chủ đề Xenforo của bạn. Mục đích là tạo ra addon tách...
 7. PVS

  Addon 2x Sticky Any Post - Ghim bất kỳ bài viết cho XenForo 2 2.3.0

  Sticky Any Post - Ghim bất kỳ bài viết cho XenForo 2 2.3.0 Add-on này cho phép bạn chỉ định các diễn đàn sẽ 'ghim' bài viết đầu tiên của một chủ đề trên các trang của chủ đề đó. Bạn có thể chỉ định điều này trên cơ sở mỗi diễn đàn và bài viết đầu tiên sẽ xuất hiện trên tất cả các trang, giống...
 8. PVS

  Addon 2x [cXF] Sticky Create Button - Thêm nút tạo ghim cho XenForo 2.2 1.1.1

  [cXF] Sticky Create Button - Thêm nút tạo ghim cho XenForo 2.2 1.1.1 Hiển thị nút tạo ghim ở một số nơi với một số tính năng bổ sung. Đặc trưng: bật nút đăng chủ đề ghim (bật nó riêng cho thiết bị di động) trên forum list bật nút đăng chủ đề ghim (bật nó riêng cho thiết bị di động) trên forum...
 9. PVS

  Addon 2x Custom Sticky Side Navigation Bar Style - Thanh Side Navigation ghim tùy chỉnh XenForo 2.2 1.0.0

  Custom Sticky Side Navigation Bar Style - Thanh Side Navigation ghim tùy chỉnh XenForo 2.2 1.0.0 Thêm thanh Side Navigation ghim tuỳ chỉnh vào trang web XenForo của bạn bằng cách sử dụng addon đơn giản này. Template tùy chỉnh riêng cho từng style. (Chỉnh sửa kiểu CSS của thanh Navigation riêng...
 10. PVS

  Addon 2x [cXF] Sticky Sidebar - Ghim Sidebar cho XenForo 2 1.8.6

  [cXF] Sticky Sidebar - Ghim Sidebar cho XenForo 2 1.8.6 Ghim sidebar khi cuộn trên hầu hết mọi trang theo lựa chọn của bạn. Tính năng: tùy chọn để bật ghim sidebar trên hầu hết mọi trang riêng biệt: Forum list Forum View Thread view What's new Notable members Help pages Account view...
 11. PVS

  Addon 2x [LT] Sticky Resources - Ghim tài nguyên cho XenForo 2 1.0.0

  [LT] Sticky Resources - Ghim tài nguyên cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn ghim tài nguyên trong các chuyên mục, nó giống như ghim các chủ đề trong các diễn đàn. Tính năng: Ghim/bỏ ghim tài nguyên bằng cách sử dụng các tùy chọn tài nguyên hoặc kiểm duyệt nội tuyến Ghi nhật ký về việc...
 12. PVS

  Tutorial 2x Sticky Votes - Ghim bình chọn cho XenForo 2.2

  Sticky Votes - Ghim bình chọn cho XenForo 2.2 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template Extra.less: @media (min-width: {{ property('responsiveMedium') + 1 }}px ) { .block { .message { .message-inner { .message-cell--vote {...
 13. PVS

  Addon 2x Sticky Any Post - Ghim bất kỳ bài viết cho XenForo 2

  Sticky Any Post - Ghim bất kỳ bài viết cho XenForo 2 2.2.1 Add-on này cho phép bạn chỉ định các diễn đàn sẽ 'ghim' bài viết đầu tiên của một chủ đề trên các trang của chủ đề đó. Bạn có thể chỉ định điều này trên cơ sở mỗi diễn đàn và bài viết đầu tiên sẽ xuất hiện trên tất cả các trang, giống...
 14. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Highlight Sticky Threads - Làm nổi bật chủ đề ghim cho XenForo 2

  [OzzModz] Highlight Sticky Threads - Làm nổi bật chủ đề ghim cho XenForo 2 2.0.2 Addon nhỏ này sẽ cho phép bạn đặt màu nền khác cho các chủ đề ghim trên trang forum view. Nó được giải quyết bởi một style property. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Addon 2x [SVG] Sticky Threads Separation - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

  [SVG] Sticky Threads Separation - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 2.0.6.1 Tính năng: Bao gồm sự xen kẽ màu của các chủ đề trong danh sách các chủ đề trong widget mới và đầy đủ. Làm nổi bật các chủ đề được ghim trong danh sách các chủ đề trong widget mới và đầy đủ. Làm nổi bật các chủ đề đã...
 16. PVS

  Addon 2x Sticky first post - Ghim bài viết đầu tiên cho XenForo 2

  Sticky first post - Ghim bài viết đầu tiên cho XenForo 2 1.0.1 Add-on cho phép bạn ghim bài viết đầu tiên trong một chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Addon 2x Global Stickies - Ghim bài viết mọi nơi trên diễn đàn XenForo 2

  Global Stickies - Ghim bài viết mọi nơi trên diễn đàn XenForo 2 1.0.1 Đây là một add-on đơn giản cho phép bạn thiết lập một hoặc nhiều diễn đàn là có "Global Stickies". Stickies trong các diễn đàn này sẽ xuất hiện trong TẤT CẢ các diễn đàn, trừ khi các diễn đàn đó được đưa vào danh sách đen...
 18. PVS

  Addon 2x Separate Sticky Threads - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

  Separate Sticky Threads - Tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 2.0.0 Add-on hỗ trợ tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Addon 2x Thread Sticky Timer - Thiết lập thời gian ghim chủ đề cho XenForo 2

  Thread Sticky Timer - Thiết lập thời gian ghim chủ đề cho XenForo 2 2.0.0 Add-on cho phép ghim chủ đề trong khoảng thời gian xác định. Options: Lựa chọn diễn đàn có thể sử dụng tính năng này Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Addon 2x Separate Sticky and Normal Thread - Tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường bằng add-on cho XenForo 2

  Separate Sticky and Normal Threads - Tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường bằng add-on cho XenForo 2 2.0.2 Add-on đơn giản, chỉnh sửa template để tách biệt chủ đề ghim và chủ đề thường. Phrase seperator_normal_threads seperator_sticky_threads Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom