Tutorial 2x Highlight and Separate Sticky Threads - Làm nổi bật và tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Highlight and Separate Sticky Threads - Làm nổi bật và tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

Chỉnh sửa css đơn giản (extra.less) để làm nổi bật và tách biệt các chủ đề ghim với chủ đề thường.

Tách biệt chủ đề ghim với chủ đề thường:

98482959639066a9cc06b6bd9ab8d730.png

Thêm đoạn code sau vào template extra.less:
Mã:
/* Border between sticky/normal threads */
.structItemContainer-group--sticky {
  border-bottom: 6px solid;
  color: xf-diminish(@xf-borderColor, 6%);
}

Đánh dấu theo kiểu tinh tế:

0df8b511298e69ad3d6f5cd8bec9595d.png

Thêm đoạn code sau vào template extra.less:
Mã:
.structItemContainer-group--sticky {
   background-color: @xf-paletteColor1;
}

.structItemContainer-group--sticky .structItem-title a:link,
.structItemContainer-group--sticky .structItem-title a:visited {
  color: @xf-paletteColor4;
}

Đánh dấu theo kiểu nổi bật:

5bcce4654621f80476d9251b428cd4be.png

Thêm đoạn code sau vào template extra.less:
Mã:
.structItemContainer-group--sticky {
   background-color: @xf-paletteAccent1;
}

.structItemContainer-group--sticky .structItem-title a:link,
.structItemContainer-group--sticky .structItem-title a:visited {
  color: @xf-paletteAccent3;
}

Bạn cũng có thể thiết lập bất kỳ màu sắc khác mà bạn thích.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top