google 2017

  1. PCO

    Hệ điều hành Android O chính thức mở dùng thử: Tối ưu nhiều tính năng

    Hệ điều hành Android O chính thức mở dùng thử: Tối ưu nhiều tính năng Tại sự kiện Google I/O 2017 vừa mới diễn ra, Google đã giới thiệu và đưa ra bản thử nghiệm cho hệ điều hành Android O cho dòng Pixel và Nexus. Hệ điều hành Android O có điểm nổi bật, chú trọng vào thời lượng pin, tốc độ khởi...
Top Bottom