hang ngay

 1. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.0 Hotfix 1

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.6.0 Hotfix 1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ...
 2. PVS

  Addon 2x Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.6

  Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.6 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi ngày hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Add-on này rất hữu ích trên các diễn đàn nhỏ, nơi các thành viên không đăng nhập thường xuyên, nhưng việc nhận thông tin về các chủ đề mới kịp thời là rất quan...
 3. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.5

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.5 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Kể từ 1.5.0, addon...
 4. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.4

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.4 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 5. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.3.2

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.3.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 6. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.3

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.3 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 7. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.2

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.2 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 8. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.1

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.1 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn thành...
 9. PVS

  Addon 2x [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.0.0

  [AP] Daily Goal - Mục tiêu hàng ngày cho XenForo 2.2 1.0.0 Addon này thêm "Mục tiêu Hàng ngày" cho các bài viết vào widget Thống kê Diễn đàn. Bạn có thể chỉ định mục tiêu mong muốn trong admin panel. Bộ đếm được thiết lập lại thông qua một cron entry mỗi ngày vào lúc 00:00. Chúc các bạn...
 10. PVS

  Addon 2x Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Digest - Tóm tắt hàng ngày cho XenForo 2 1.4 Gửi email cho các thành viên của bạn mỗi ngày hiển thị các chủ đề phổ biến nhất. Add-on này rất hữu ích trên các diễn đàn nhỏ, nơi các thành viên không đăng nhập thường xuyên, nhưng việc nhận thông tin về các chủ đề mới kịp thời là rất quan...
 11. PVS

  Addon 2x Daily Reaction Limit - Giới hạn reaction hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Reaction Limit - Giới hạn reaction hàng ngày cho XenForo 2 1.0.3 Add-on hỗ trợ cho XenForo 2.1+. Add-on này cho phép giới hạn số lượng reaction mà người dùng có thể đưa ra hàng ngày. Tuỳ chọn: Loại Reaction giới hạn Global (Toàn bộ) Content (Nội dung) Chọn loại giới hạn reaction sẽ...
 12. PVS

  Addon 2x Daily Like Limit - Giới hạn lượt thích hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Like Limit - Giới hạn lượt thích hàng ngày cho XenForo 2 1.0.0 Hạn chế tối đa số lần người dùng có thể thích hàng ngày dựa trên quyền nhóm người dùng Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Addon 2x Daily Doodle - Doodle hàng ngày cho XenForo 2

  Daily Doodle - Doodle hàng ngày cho XenForo 2 2.0.5 Hầu hết mọi người biết rằng Google thay đổi logo của họ vào những ngày cụ thể để tôn vinh ngày lễ, sinh nhật hoặc các sự kiện đáng chú ý khác. Họ gọi những logo tạm thời này là "Google Doodles". Nhiều Admin của XenForo cũng muốn đánh dấu các...
Top Bottom