hinh anh thu nho

 1. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.10.0

  Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.10.0 Sản phẩm cho phép thiết lập hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm với chủ đề. Có thể chọn hình ảnh được đính kèm phải là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh...
 2. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.7.5

  Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.7.5 Sản phẩm cho phép thiết lập hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm với chủ đề. Có thể chọn hình ảnh được đính kèm phải là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh...
 3. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.3.2

  Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.3.2 Sản phẩm cho phép thiết lập hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm với chủ đề. Có thể chọn hình ảnh được đính kèm phải là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh...
 4. PVS

  Addon 2x Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật cho XenForo 2

  Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật cho XenForo 2 1.3 Hiển thị ba tệp đính kèm ngẫu nhiên được cập nhật cứ sau 10 phút. Add-on sẽ hiển thị ba hình ảnh nhỏ trong forum list của bạn. Những hình ảnh là tệp đính kèm mà các thành viên của bạn đã đăng. Hình ảnh được cập nhật cứ sau 10 phút...
 5. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2

  Thread Thumbnail by AddonsLab - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề bởi AddonsLab cho XenForo 2 2.1.1 Sản phẩm cho phép thiết lập hình thu nhỏ cho một chủ đề bằng một trong các tệp đính kèm được đính kèm với chủ đề. Có thể chọn hình ảnh được đính kèm phải là hình thu nhỏ khi tạo chủ đề mới hoặc chỉnh...
 6. PVS

  Addon 2x Thread Thumbnail - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề cho XenForo 2

  Thread Thumbnail - Hình ảnh thu nhỏ của chủ đề cho XenForo 2 1.0.2 Tự động tạo hình ảnh thu nhỏ của chủ đề trên thread list của các diễn đàn được chọn. Tooltip hiển thị hình ảnh đầy đủ khi rê chuột trên hình thu nhỏ. Truy vấn: 1 Tác động hiệu suất: không đáng chú ý Chúc các bạn thành...
 7. PVS

  Other Giữ tỷ lệ khía cạnh hình ảnh thu nhỏ trong XenForo Media Gallery

  Giữ tỷ lệ khía cạnh hình ảnh thu nhỏ trong XenForo Media Gallery Chú ý: Thao tác này phải được lặp lại sau mỗi lần nâng cấp Media Gallery vì đây là những thay đổi thủ công. Giải thích dưới đây có giá trị đối với XFMG 1.1.12. Chỉnh sửa các tập tin: Chỉnh sửa...
Top Bottom