Addon 2x Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật cho XenForo 2 1.3

Hiển thị ba tệp đính kèm ngẫu nhiên được cập nhật cứ sau 10 phút.

Add-on sẽ hiển thị ba hình ảnh nhỏ trong forum list của bạn. Những hình ảnh là tệp đính kèm mà các thành viên của bạn đã đăng. Hình ảnh được cập nhật cứ sau 10 phút. Hình ảnh khi nhấp vào sẽ hiển thị bài viết mà tệp đính kèm đã được đăng.

pic001.jpg


pic002.jpg

Tính năng:
 • Điều chỉnh kích thước hình ảnh.
 • Hình ảnh có thể được lựa chọn từ bất kỳ diễn đàn.
 • Cron Entry sẽ xoay hình ảnh cứ sau 10 phút.
 • Tất cả phrase bắt đầu với featuredthumbs_ để thuận tiện cho bạn.
Yêu cầu:

Yêu cầu ImageMagick.

Để kiểm tra xem máy chủ của bạn có ImageMagick hay không, hãy làm như sau:

Admin CP -> Options -> Attachments -> Default image processor

Bạn sẽ có thể chọn "ImageMagick PECL extension". Nếu bạn không thể chọn điều này, bạn sẽ cần liên hệ với nhà cung cấp máy chủ web của mình và yêu cầu họ cài đặt ImageMagick with PECL.

Chuẩn bị thư mục:

Tạo một thư mục trong thư mục gốc của bạn được gọi là /misc/ và đặt quyền thành 0755.

Thí dụ: http://www.domain.com/misc/

Tạo widget:
 1. Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets
 2. Widget definition = Featured thumbs
 3. Widget key = featured_thumbs
 4. Title = (để trống)
 5. Display in positions = Forum list: Above nodes
 6. Nhấp vào Save.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • andy-featuredthumbs-1.3.zip
  18.3 KB · Lượt xem: 10

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom