featured

 1. PVS

  Addon 2x Featured posts - Bài viết nổi bật cho XenForo 2 2.2

  Featured posts - Bài viết nổi bật cho XenForo 2 2.2 Hiển thị một bài viết nổi bật ngẫu nhiên từ các diễn đàn được chọn. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn ngẫu nhiên và sẽ được hiển thị trong forum list hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Cron Entry sẽ luân chuyển bài viết mỗi phút...
 2. PVS

  Addon 2x [XTR] FTSLider - Featured Thread Slider - Slide chủ đề nổi bật cho XenForo 2 1.1.4

  [XTR] FTSLider - Featured Thread Slider - Slide chủ đề nổi bật cho XenForo 2 1.1.4 Add-on sẽ tạo một slide bao gồm các chủ đề nổi bật cho XenForo 2. Cảnh báo Không nâng cấp add-on này với phiên bản cũ (Thư mục tệp đã được thay đổi.) Có gì mới Add-on đã được cập nhật với hỗ trợ cho XF2.1 +...
 3. PVS

  Addon 2x Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.1

  Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.1 Hiển thị các chủ đề nổi bật. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn và sẽ được hiển thị trong danh sách diễn đàn hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin...
 4. PVS

  Addon 2x Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.0

  Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.0 Hiển thị các chủ đề nổi bật. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn và sẽ được hiển thị trong danh sách diễn đàn hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin...
 5. PVS

  Addon 2x Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2 1.6

  Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2 1.6 Hiển thị tài nguyên nổi bật ngẫu nhiên trong một widget. Tính năng: Tất cả các phrase đều bắt đầu bằng featuredresources_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition =...
 6. PVS

  Addon 2x [TH] Featured Threads and Content Portal - Cổng thông tin nội dung và chủ đề nổi bật cho XenForo 2 1.0.7

  [TH] Featured Threads and Content Portal - Cổng thông tin nội dung và chủ đề nổi bật cho XenForo 2 1.0.7 Thu hút sự chú ý và duy trì sự tham gia với các chủ đề đặc trưng. Làm nổi bật các chủ đề yêu thích và có giá trị, cung cấp cho cộng đồng của bạn một cách dễ dàng để xem một số thông tin tốt...
 7. PVS

  Addon 2x Featured images - Hình ảnh nổi bật XenForo 2 2.0

  Featured images - Hình ảnh nổi bật XenForo 2 2.0 Hiển thị một block chứa các hình ảnh nổi bật. Add-on này sẽ hiển thị một block tệp đính kèm và thường được hiển thị trong forum list. Mỗi hình ảnh nổi bật có thể được nhấp vào và bài đăng nơi tệp đính kèm được tải lên sẽ được hiển thị. Hình ảnh...
 8. PVS

  Addon 2x Featured media - Media nổi bật XenForo 2 1.0

  Featured media - Media nổi bật XenForo 2 1.0 Hiển thị một block chứa media nổi bật. Add-on này sẽ hiển thị một block các item media và được đặt trong forum list. Mỗi item media nổi bật có thể được nhấp vào và item media sẽ được hiển thị trong bộ sưu tập media. Các item media nổi bật được chọn...
 9. PVS

  Addon 2x Featured posts - Bài viết nổi bật cho XenForo 2 2.1

  Featured posts - Bài viết nổi bật cho XenForo 2 2.1 Hiển thị một bài viết nổi bật ngẫu nhiên từ các diễn đàn được chọn. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn ngẫu nhiên và sẽ được hiển thị trong forum list hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Cron Entry sẽ luân chuyển bài viết mỗi phút...
 10. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Featured image topics - Chủ đề hình ảnh nổi bật cho XenForo 2

  [XenGenTr] Featured image topics - Chủ đề hình ảnh nổi bật cho XenForo 2 3.0.8 Add-on giúp hiển thị các chủ đề nổi bật của bạn cùng với hình ảnh. Add-on được viết hoàn toàn bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tính năng: Quyền Có thể chọn nhóm người dùng mong muốn có thể thấy chủ đề nổi bật Có thể chọn...
 11. PVS

  Addon 2x [TH] Featured Threads and Content - Chủ đề và nội dung nổi bật cho XenForo 2

  [TH] Featured Threads and Content - Chủ đề và nội dung nổi bật cho XenForo 2 1.0.1 Thu hút sự chú ý và duy trì sự tham gia với các chủ đề đặc trưng. Làm nổi bật các chủ đề yêu thích và có giá trị, cung cấp cho cộng đồng của bạn một cách dễ dàng để xem một số thông tin tốt nhất trên trang web...
 12. PVS

  Addon 2x Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật cho XenForo 2

  Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật cho XenForo 2 1.3 Hiển thị ba tệp đính kèm ngẫu nhiên được cập nhật cứ sau 10 phút. Add-on sẽ hiển thị ba hình ảnh nhỏ trong forum list của bạn. Những hình ảnh là tệp đính kèm mà các thành viên của bạn đã đăng. Hình ảnh được cập nhật cứ sau 10 phút...
 13. PVS

  Addon 2x Featured posts - Bài viết nổi bật cho XenForo 2

  Featured posts - Bài viết nổi bật cho XenForo 2 1.5 Hiển thị một bài viết nổi bật ngẫu nhiên từ các diễn đàn được chọn. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn ngẫu nhiên và sẽ được hiển thị trong forum list hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Cron Entry sẽ luân chuyển bài viết mỗi phút...
 14. PVS

  Addon 2x Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2

  Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2 1.5 Hiển thị tài nguyên nổi bật ngẫu nhiên trong một widget. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Featured posts Widget key = featured_resources Title = (leave blank) Display in positions =...
 15. PVS

  Addon 2x Featured Threads Slider - Slide chủ đề nổi bật cho XenForo 2

  Featured Threads Slider - Slide chủ đề nổi bật cho XenForo 2 1.1.1 Add-on sẽ tạo một slide bao gồm các chủ đề nổi bật cho XenForo 2. Permissions Bạn có thể giới hạn số ký tự để hiển thị trong nội dung chủ đề. Options Add-on - General Options - Slider Options Style...
 16. PVS

  Addon Featured Resources Layouts - Layout tài nguyên nổi bật

  Featured Resources Layouts - Layout tài nguyên nổi bật 1.1.0 Add-on này bổ sung thêm layout cho tài nguyên nổi bật. Tính năng chung: Options để kiểm soát hầu như tất cả các phần. Style Properties để tùy chỉnh hầu hết các phần. Layouts: Grid View - BX Slider Style Properties Kích hoạt...
 17. PVS

  Addon Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật

  Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật 1.0 Featured Thumbs sẽ hiển thị ba hình ảnh thu nhỏ trên forum list của bạn. Hình ảnh là tệp đính kèm mà các thành viên của bạn đã đăng. Hình ảnh sẽ thay đổi mỗi 10 phút. Hình ảnh khi được nhấp sẽ hiển thị thông báo trong tệp đính kèm đã được đăng...
 18. PVS

  Addon Featured Members - Thành viên nổi bật (+ biểu tượng đã xác minh)

  Featured Members - Thành viên nổi bật (+ biểu tượng đã xác minh) 1.5.0 Bạn đã bao giờ nhìn thấy trong facebook hay twitter hay instagram một số tài khoản có biểu tượng xác minh? Add-on này cho phép bạn có các chức năng tương tự vào trong XenForo của bạn + thêm một vài tính năng. Tính năng...
 19. PVS

  Addon Xenporta2 Featured Slider - Slider đặc sắc cho Xenporta2

  Xenporta2 Featured Slider - Slider đặc sắc cho Xenporta2 2016-11-28 Đây là một tính năng slider phát triển cho Xenporta 2 là thay thế slider mặc định hiện có. Đơn giản chỉ cần cài đặt này giống như bất kỳ addon khác và điều chỉnh số lượng hình ảnh đặc trưng trong các thiết lập xenporta 2 của...
 20. PVS

  Addon Featured User System - Hệ thống người dùng nổi bật

  Featured User System - Hệ thống người dùng nổi bật 1.0.2 Tiện ích này sẽ cho phép bạn làm nổi bật người dùng trong một thời gian nhất định, sau đó sẽ xuất hiện trong board index, forum và thread list. Nếu tính năng nhiều hơn một người dùng thì họ sẽ hiển thị ngẫu nhiên mỗi lần trang được làm...
Top Bottom