Addon 2x Featured images - Hình ảnh nổi bật XenForo 2 2.1

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Featured images - Hình ảnh nổi bật XenForo 2 2.1

Hiển thị một block chứa các hình ảnh nổi bật.

Add-on này sẽ hiển thị một block tệp đính kèm và thường được hiển thị trong forum list. Mỗi hình ảnh nổi bật có thể được nhấp vào và bài đăng nơi tệp đính kèm được tải lên sẽ được hiển thị. Hình ảnh nổi bật được lựa chọn ngẫu nhiên và cập nhật 5 phút một lần.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpg
Tính năng:
 • Ở chế độ responsive, hình ảnh nổi bật được giảm về số lượng và kích thước.
 • Hình ảnh có thể được chọn từ bất kỳ diễn đàn nào.
 • Cron entry sẽ xoay hình ảnh sau mỗi 5 phút.
 • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredimages_ để thuận tiện cho bạn.
Quyền của nhóm người dùng:

Thông thường, bạn sẽ đặt 'Yes' cho hai nhóm người dùng sau:
 • Registered
 • Unregistered /Unconfirmed
Chuẩn bị thư mục:

Tạo một thư mục trong thư mục data có tên là feature_images và đặt quyền thành 0755.

Tạo widget:
 1. Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets
 2. Widget definition = Featured images
 3. Widget key = featured_images
 4. Title = (leave blank)
 5. Display in positions = Forum list: Above nodes
 6. Click Save.
Hỏi và Đáp:

Q: Làm cách nào để thay đổi tiêu đề "Featured images"?
A: Chỉnh sửa phrase featuredimages_featured_images.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Andy-FeaturedImages-2.1.zip
  19 KB · Lượt xem: 9

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top