Addon 2x Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.4

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.4

Hiển thị các chủ đề nổi bật.

Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn và sẽ được hiển thị trong danh sách diễn đàn hoặc vị trí widget khác.

pic001.jpgpic002.jpgpic003.jpg
Tính năng:
  • Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredposts_ để thuận tiện cho bạn.
Tạo widget:
  1. Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets
  2. Widget definition = Featured posts
  3. Widget key = featured_posts
  4. Title = (để trống)
  5. Display in positions = Forum list: Above nodes
  6. Nhấp vào Save.
User group permissions:
View
Cho phép xem widget Chủ đề nổi bật.

Admin
Nếu chức năng prefix ID được sử dụng, các chủ đề đã chọn có thể được xem bằng cách nhấp vào liên kết trong tab khách truy cập được gọi là Chủ đề nổi bật.

Hỏi và đáp:

Q: Các chủ đề nổi bật được xoay vòng bao lâu một lần?
A: Các chủ đề nổi bật được chọn ngẫu nhiên mỗi phút dựa trên các tiêu chí tìm kiếm được chọn trong trang Option.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-FeaturedThreads-1.4.zip
    20.6 KB · Lượt xem: 3

Top Bottom