homepage

 1. PVS

  Addon 2x XenForo Homepage - Trang chủ cho XenForo 2.2 1.0.1

  XenForo Homepage - Trang chủ cho XenForo 2.2 1.0.1 Trong video Xây dựng với XenForo 2 , Trục ra khỏi page container, chúng tôi giới thiệu cách tạo trang chủ cho cài đặt của bạn chạy trên XenForo nhưng không giống XenForo. Add-on này về cơ bản là tác phẩm từ video đó được gộp thành một add-on...
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.1

  [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.1 Dễ dàng tạo một widget trang chủ giống như một trang cổng thông tin. Thêm bất kỳ widget nào vào bất kỳ vị trí widget trang chủ. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và tạo một trang chủ phù hợp với nhu cầu của bạn. Tiêu đề tùy chỉnh là lý...
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.0

  [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.0 Dễ dàng tạo một widget trang chủ giống như một trang cổng thông tin. Thêm bất kỳ widget nào vào bất kỳ vị trí widget trang chủ. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và tạo một trang chủ phù hợp với nhu cầu của bạn. Tiêu đề tùy chỉnh là lý...
 4. PVS

  Tutorial 2x Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2

  Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2 Với XF2 thật đơn giản để thêm Page làm trang chủ cùng với các widget để tạo trang "portal". Truy cập vào admin.php?nodes/ và nhấp vào Add a Node Chọn Page tại node type: Thiết lập node Page và thêm bất kỳ widget nào...
 5. jlavnv

  Cần Thuê Cần Thuê Người Làm Trang Homepage Cho Forum

  Hiện tại mình đã có forum rồi, mình muốn tìm 1 bạn có thể giúp mình làm trang Homepage cho forum. Bạn nào có thể làm được liên hệ mình qua skype: jlavnv Thanks all.
 6. PVS

  Addon PHP/HTML/BB Code Homepage - Trang chủ sử dụng PHP/HTML/BB Code

  PHP/HTML/BB Code Homepage - Trang chủ sử dụng PHP/HTML/BB Code 1.0.0 Bạn muốn trang chủ của bạn như mong muốn của bạn? Bạn có thiết kế trang chủ của riêng mình và bạn không thích những mẫu trang chủ mà các công ty thiết kế web đề nghị? Chỉ cần đến với add-on này! Đó là hoàn toàn phù hợp cho...
Top Bottom