hosting vnxf

  1. PVS

    Hướng dẫn Quản lý tập tin và thư mục trên host dùng cPanel

    Hướng dẫn quản lý tập tin và thư mục trên host dùng cPanel Để quản lý các dữ liệu tập tin và thư mục có trên host sử dụng cPanel, bạn đăng nhập vào control panel và tìm đến phần File Manager. Sau đó bạn chọn thư mục cần truy cập, hãy chọn là public_html/www (tức là thư mục gốc trên host) và...
  2. THB

    Thông Báo VNXF ngưng tài trợ hosting miễn phí

    xin chào ae. Gần cuối năm công việc cứ dồn dập. VNXF cũng không có thời gian để sp kịp thời cho các bạn. rất mong các bạn thông cảm. Sau 1 thời gian tài trợ hosting cho các mem. Mình nhận thấy một số vấn đề sau: - Xin để đó, không dùng cũng không báo. - Làm 4rum 3x7 thì dẹp. Với mục tiêu là...
Top Bottom