img

 1. PVS

  Addon 2x Lazy Load [img] - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.6.0

  Lazy Load
 2. PVS

  Addon 2x Lazy Load img - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.5.1

  Lazy Load img - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.5.1 Cung cấp hỗ trợ hình ảnh lazy loaded qua Lazysizes. Một phương pháp không truy vấn cho mỗi nhóm người dùng lazy loaded của thẻ img và ATTACH trong chủ đề và các cuộc trò chuyện với khoảng cách điều chỉnh trước khi hình ảnh được tải. Sử dụng một...
 3. PVS

  Addon 2x Lazy Load [img] - Tải Lazy [img] cho XenForo 2

  Lazy Load img - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.5.0 Cung cấp hỗ trợ hình ảnh lazy loaded qua Lazysizes. Một phương pháp không truy vấn cho mỗi nhóm người dùng lazy loaded của thẻ img và ATTACH trong chủ đề và các cuộc trò chuyện với khoảng cách điều chỉnh trước khi hình ảnh được tải. Sử dụng một...
 4. PVS

  Addon Lazy Load [img] - Tải Lazy [img]

  Lazy Load img - Tải Lazy img 1.3.1 Cung cấp hỗ trợ hình ảnh lazy loaded qua Lazysizes. Một phương pháp không truy vấn cho mỗi nhóm người dùng lazy loaded của thẻ img và ATTACH trong chủ đề và các cuộc trò chuyện với khoảng cách điều chỉnh trước khi hình ảnh được tải. Sử dụng một thẻ noscript...
Top Bottom