Addon 2x Lazy Load [img] - Tải Lazy [img] cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Lazy Load img - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.5.0

Cung cấp hỗ trợ hình ảnh lazy loaded qua Lazysizes.

Một phương pháp không truy vấn cho mỗi nhóm người dùng lazy loaded của thẻ img và ATTACH trong chủ đề và các cuộc trò chuyện với khoảng cách điều chỉnh trước khi hình ảnh được tải.

Sử dụng một thẻ noscript xung quanh thẻ img gốc.

Lựa chọn để buộc lazy loading các nội dung trong thẻ spoiler.

Permissions:

Thêm permission:
 • Enable Lazy Load Images
Cho "Forum Permissions" và "Conversation Permissions".

options.png

Options
 • Kích hoạt các chủ đề bên ngoài/cuộc trò chuyện
  • cho phép lazy tải bbcode chạy bên ngoài các nội dung đó. Bên trong các nội dung đó, nó vẫn tôn trọng permission.
 • Ràng buộc Lazy Load Spoiler
Những hiệu ứng
Thêm style cho chủ đề của bạn cho các class: lazyload, lazyloading, lazyloaded.

Fade in
Mã:
/* fade image in after load */
.lazyload,
.lazyloading {
  opacity: 0;
}
.lazyloaded {
  opacity: 1;
  transition: opacity 300ms;
}

Spinner
Mã:
/* fade image in while loading and show a spinner as background image (good for progressive images) */

.lazyload {
  opacity: 0;
}

.lazyloading {
  opacity: 1;
  transition: opacity 300ms;
  background: #f7f7f7 url(loader.gif) no-repeat center;
}

Các vấn đề cần biết:
 • Không hoạt động với XenForo Resource Manager.
 • Không hoạt động với XenForo Media Gallery.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.0.1.zip
  17.4 KB · Lượt xem: 20
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.0.3.zip
  17.4 KB · Lượt xem: 16
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.0.4.zip
  22.5 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.0.5.zip
  22.5 KB · Lượt xem: 14
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.0.7.zip
  24.7 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.1.1.zip
  26.6 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.1.2.zip
  26.7 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.1.3.zip
  26.8 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.1.4.zip
  26.9 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.1.5.zip
  27.1 KB · Lượt xem: 14
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.2.0.zip
  28.2 KB · Lượt xem: 11
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.2.1.zip
  28.1 KB · Lượt xem: 19
 • adoon-Xon-LazyImageLoader-2.3.0.zip
  28.2 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.4.1.zip
  36.2 KB · Lượt xem: 15
 • addon-Xon-LazyImageLoader-2.5.0.zip
  36.7 KB · Lượt xem: 24

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top