lazy

 1. PVS

  Addon 2x Lazy Load [img] - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.6.0

  Lazy Load
 2. PVS

  Addon 2x Remove lazy load - Loại bỏ lazy load cho XenForo 2 1.0

  Remove lazy load - Loại bỏ lazy load cho XenForo 2 1.0 Loại bỏ chức năng lazy load trong các bài viết. Nếu bạn xem một chủ đề có nhiều hình ảnh, chức năng lazy load chỉ bắt đầu hiển thị hình ảnh khi bạn cuộn. Điều này dẫn đến trải nghiệm người dùng khó chịu vì bạn phải chờ tải hình ảnh. Add-on...
 3. PVS

  Addon 2x Remove lazy loading - Loại bỏ tải chậm XenForo 2 1.0

  Remove lazy loading - Loại bỏ tải chậm XenForo 2 1.0 Loại bỏ tải chậm các hình ảnh trong bài đăng. Nếu diễn đàn của bạn có các chủ đề với nhiều hình ảnh, thì add-on này sẽ sửa một lỗi đã biết trong Firefox khi cuộn chủ đề, hình ảnh chỉ tải khi vào view port chứ không phải trước khi chúng cần...
 4. PVS

  Addon 2x [CinVin] Lazy Load YouTube Videos - Tải Lazy video YouTube cho XenForo 2.2 1.1.0

  [CinVin] Lazy Load YouTube Videos - Tải Lazy video YouTube cho XenForo 2.2 1.1.0 Đây là một add-on nhỏ giúp giảm tải các video YouTube nhúng cho đến khi người dùng nhấp vào nút phát. Hình ảnh xem trước được hiển thị dưới dạng trình giữ chỗ với nút 'phát' YouTube quen thuộc ở trên cùng. Video...
 5. PVS

  Addon 2x Lazy Load img - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.5.1

  Lazy Load img - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.5.1 Cung cấp hỗ trợ hình ảnh lazy loaded qua Lazysizes. Một phương pháp không truy vấn cho mỗi nhóm người dùng lazy loaded của thẻ img và ATTACH trong chủ đề và các cuộc trò chuyện với khoảng cách điều chỉnh trước khi hình ảnh được tải. Sử dụng một...
 6. PVS

  Addon 2x Lazy Load Images (PageSpeed improvement) - Tải hình ảnh lazy (cải thiện tốc độ trang) cho XenForo 2

  Lazy Load Images (PageSpeed improvement) - Tải hình ảnh lazy (cải thiện tốc độ trang) cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này thêm 'lazy loading images' vào diễn đàn của bạn với tác động tối thiểu. Điều này sẽ có tác động tích cực đến điểm số PageSpeed của bạn, đặc biệt đối với kiểm tra trên di động...
 7. PVS

  Addon 2x Lazy Load [img] - Tải Lazy [img] cho XenForo 2

  Lazy Load img - Tải Lazy img cho XenForo 2 2.5.0 Cung cấp hỗ trợ hình ảnh lazy loaded qua Lazysizes. Một phương pháp không truy vấn cho mỗi nhóm người dùng lazy loaded của thẻ img và ATTACH trong chủ đề và các cuộc trò chuyện với khoảng cách điều chỉnh trước khi hình ảnh được tải. Sử dụng một...
 8. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu và cách sử dụng jQuery Lazy Load

  Tìm hiểu và cách sử dụng jQuery Lazy Load Chắc hẳn trong quá trình xây dựng Website, ít nhiều các bạn cũng từng nghĩ làm cách nào để có thể giảm tải bớt băng thông cho việc load hình ảnh trên Website, nhất là những trang người dùng chỉ load vào xem nội dung rồi vội vàng ra đi. Như thế thì chúng...
 9. PVS

  Addon Lazy Load [img] - Tải Lazy [img]

  Lazy Load img - Tải Lazy img 1.3.1 Cung cấp hỗ trợ hình ảnh lazy loaded qua Lazysizes. Một phương pháp không truy vấn cho mỗi nhóm người dùng lazy loaded của thẻ img và ATTACH trong chủ đề và các cuộc trò chuyện với khoảng cách điều chỉnh trước khi hình ảnh được tải. Sử dụng một thẻ noscript...
 10. PVS

  Addon Image Lazy Loader - Tải hình ảnh lazy

  Image Lazy Loader - Tải hình ảnh lazy 1.0.1 Image Lazy Loader cải thiện hiệu suất XenForo, thời gian tải của bạn và làm giảm băng thông máy chủ bằng cách chỉ tải hình ảnh khi họ nhìn thấy được. CÀI ĐẶT: - Tải lên nội dung của thư mục Upload lên thư mục gốc cài đặt Xenforo, ghi đè lên bất kỳ...
Top Bottom