import database

  1. mrviet

    Help Chuyển dữ liệu từ laravel sang xenforo

    Chào các bác e có 1 cái diễn đàn làm bằng laravel giờ e muốn chuyển dữ liệu của nó sang xenforo mà mò mẫm mãi chưa đc, có bác nào có hướng gì thì chỉ bảo giúp e với.
  2. M

    Help Vấn đề Xenforo khi đổi host

    Xin chào, Đầu tiên, mình đã thử tìm kiếm trên forum về lỗi mà mình gặp phải lẫn các hướng dẫn nhưng không tìm thấy câu trả lời. Thế nên mình sẽ lập một post mới để hỏi lại, nếu bị trùng thì mod có thể xóa giúp mình nhé. Vấn đề là, mình vừa đổi host, lẫn tên miền, nhưng mình vẫn muốn giữ lại tất...
Top Bottom